Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τρίτη 5
Φεβρουαρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6276
Τμή 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fax: 265 10 37880 l e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
Οι πρώτοι 28
ΑΝΤΕΠΙΟΕΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
του Άρη Μπαρτζώκα
Στην ανακοινωση των 28 UnapnΖητά πιο υπεύθυνη στάση
nnapatosn Τάννενα τώρα, το
προι της Κυριακής με φόντο tn
Apn Mnap
tztino, n λίμνη 8a εναι ο κεντρικός
προεκλογικός και μετεκλογικός
τόνισε ο επικεφαλής του συνδυασμού. ΝΥΟ Πρη, ανακο νώσει τα 28
νται ενάΨει τυν εκλογών του
Evvedzei τις επαφές με
δημότες η Τ. Καλογιάννη
τη Δαφνουλα mv Πλατανια και
triv Ηλιάκαλη επισκε pane mv
Kupon, n unoyhpla Δημαρχος
Ιωαννιτών Τατιάνα Καλογιάννη.
tonIK00ς και δημοτικούς συμβολους tng Παράταξης Ιωάννι
va 2023
Η συμμετοχη των κατοκυν ταν
τριών τοπικών κονοητυν σεις
συζητήσεις Που έγιναν ηταν σημαντική και ο &άλογος ηολο ενδια pepov
ΣΕΛ. 7
Υποψήφιος Δήμαρχος
2mv avtenl8LOn nepva
Δημος Ιωαννιτών μετά εις δηλώσεις
μελών tng Πρυτανικης Αρχής για το
84α τυν adeEEA. 7
τσας Νικος Ε
VEou unaphp1ος Δήμαρχος στον
ακρπικό Δημο
tng Κοντοας.
Το μεγαλύτερο αντάμωμα των
εςαρχου κανει γνωστό 0t1 8a ειμαι
unopaplog 8tpapx0ς για τις δημοτικές εκλογες του Madou του etoug
2019. ΕΠΙΚΕΦαλης του δημοτικο συνδυασμο0 ΑΝΑΣΥΚΡΟΤΗΣΗΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Η ΕΙρωτών éme στο ΣΕΦ
Πάνω από 100'xopeutno oponovδωών, συλλόγων και αδελφοητυν
EEA. 8
και τη Β. Ηπειρο, μοναδικοι οργανοσης χορωδιες και Πολυφωνικά σχηματα nou ane8ωσαν με eSoxo tpono
11ουτο το
μια μουσικοχορευτικη ανδαισια
«Γιάννενα Τώρα»
Το «Γιάννενα τώρα, έγκΕ η
npurn δημοτική napatasn nou
ανακονίνει ένα μεΥαλο μερος
του Ψηφοδελτιο) για εις επερχόμενες&poenceg εκλογές. ΣΕΛ.2
Metd to nepog tng εκάηλωσης
copeurtg και εκδρομεις του Πανηπεpurikoo Συλλογου Π
ένα 5εχωριστό Υλένα σε γνωστή
ταβέρνα tg Περιοχής onou κυριαρΟι
εχθροί της φέτας
ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ "ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΕΑ. 4