Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Βράβευση
Ρεβεγιόν
Για τα
35 χρόνια της
Παρέμβασης
μαθητών στα απολογισμού |
Γρεβενά
Βιβλιοθήκης
tendo 6,
enSO 25
zenso 18,
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ETOE 160 ΤΙΜΗ 0,50€
nopookeun 1.2.201
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
DincNMnv
22. rpe Beva
2462 087772. Fax 2462 087773 lemail; chronikagotenet gr
Αναθεώρηση Συντάγματος: Μεταξύ 11
και 13 Φεβρουαρίου η Πρώτη συζήτηση
στη Βουλή
Στο διάστημα μεταώ 11 και 13 Φεβρουαρίου αναμένεται να διε
ξαχθεί η ηρωτη συζητηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της ει.
onynonc tnS Entponnc της Βουλής νια την Αναθεώρηση του
Συνταγματος, nou ολοκλήρωσε τις εργασίες της με ψηφοφορία
επί των Προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, καθώς κα, επί των έξι
συμπληρωματικών Προτάσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ nou εόαν
τον anarou μενο αριθμό των 50 un0γροφών
Αυτό αηοφασίστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής η
onoia αναμένει να κατατεθεί τις επόμενες μέρες στο Κοινοβούλο
και το νομοσχέδιο με το Πρωτόκολλο ένταEnc των Σκοηίων στο
ΝΑΤΟ-για να καθορίσει τη διαδικασία συζήτησής του.
PEBENG
ουεκ του ωραίου- ecoanovin, 2019.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα ΧΡΟΝΙΚΑ στον Uno ογιστή Οας.
κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf ταξιδεύουν
τον έντυηο n°οτικό λόγο στα email αναγνωστών μας.
5ο ΧΑΑΤΗΡΕΒΕΝ2029200ΡΣΙΝΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΟΔΗΓΩΝ
lotpou N. hapvoó 1 40s ópopos
(Εμπορικό Ελιμεία
TK:51 100 Γρεβεν
Τηλ: 24625 02144
Entiyavta: 6944 286795
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ YNKA, BdH YnEINHEEPA MOP
Σου μπου
MONGTKA YNKA EPTANELA
ΣΙΔΗΡΚΑ
PECENA
Tnh. t 24620 28964-24620 23214
KN. 6977 019452-6932 235231.
Μακεδονομάχων 14
Γρεβενά
Tnn. 2462080550
APAPO ABOPATpn-napooK 09.00-13.00 18.00-21.00