Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρώτο στην κυκλοφορία, πρώτο στιςΕιδήσεις
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Που αγωνίζεται για τα συμφέροντα τ
ου Σαμιακού και ικαρακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ»
ιδιοκτήτης , εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής-Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
λλου :
Γάμος,
Προχωρούν οι διαδικασίες
για το δεύτερο ΚΥΤ
Σημείο αντιΠαράθεσης
η εκπαιδεύση των Παιδιών
Προσφύγων και υεταναστων
νικό διάστημα, φημολογείται ότι θα Παραχωρηθεί να τη δημιουργία νέου hot
spot-αλλά και λλων όμορων οικοπέδων.
δημοσιεύτηκε στη στις 8Δεκεμη ioul
ακιν του στη Σάμο για τη δημιουργία
νέου ΚΥΤ, με την ono a Zntetai έκταση
ou von κής επιφάνειας 31.020 τμ οου
Αντιδράσεις ηυροδοτεί η επιμονή της κυβέρνησης να φέρει στις σχολικές μονάδες της Πόλης της Σάμου όλα τα na!διά προσφύγων και μεταναστών, ακόμα και όσα
ζουν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής στο hot spot και στις σκνές na το θέμα ηρανιατοποιήθηκε rEV1κή Συνέλευση όλων των Συλλογων r0νέων και Κηδεμόνων των
σχολε ων της Σάμου, την Προηγούμενη Δευτέρα, 28 Ιανουαρ ου, nono a κατέληξε σε 2 Προτάσεκ, nou θα κληθούν να ψηφ σουν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων
των σχολείων του
Η ηρώτη ηρόταση τάσσεται υηέρ της Αετουργίας Δομών Υηοδοχής για την ΕΚΛαίδευση των Προσφύγων
εντός των σχολικών μονάδων υπό ηρούηοθέσεις
ηροσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από
η Δασική Υπηρεσία ηως η έκταση δεν
είναι δασική. Αναμένουμε εξελΕεις αν
Ο χώρος των n. σφαγείων Kvitn, όηου ηρώτο το "Σαμιακόν Βήμα. anoKIAUUC
κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους εκτός όμως
Εεπτέμβριος 2
Πως εκεί θα δημιουργηθεί το νέο ΚΥΤ Σάμου
Επαναληπτικές εξετάσεις στο
νερό ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση»
Να σημειωθεί ότι έχει ήδη βρεθεί χώρος
σε να φιλοξενησει άμεσα σχολείο για τους μεταν
τοπικής αυτοδιοίκησης για την ηαραχώρησή του αλλά
βούληση των γονέων και να απατεί να χρησιμ°noin
Κωνσταντίνου, μετά από δειγματοληψία του τμήματος υγιενής της Περιφερε
κης ενότητας Σάμου, έκανε με επιστολη του στο δήμαρχο Σάμου, ο δημοτικός
νταση στη διάρκεια της Συνέλευσης
Συνελευση κύλησε ομαλά εκτός από κάηΟΙΟ μικρό
είναι η κατάσταση σε
θηκαν δείγ
διάστημα nou δη
τράηη, από κάηοους γονείς, σε
βρύσες an, όηου
ο θέμα. Την αντίθεσή του σχετικά με τα όσα δι
δραματιστηκαν στη Σ veneuon των Συλη yuv rovew
Στιγμιότυπο από το αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας το onoio νέμισε με νονείς, από διάφορους
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕΚΛα δευσης
και του Νηΐαγωγείου χώρας. αναφέρει
κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων των Παιδιών, ενώ για
ένταξη όλων των Παιδιών στο σχολείο θα npénel
un°δομές και
(πάντα σε στενή συνεργασία με τους Συλλόγους r
νέων & Κηδεμόνων), nou npoaonizouv τα δικαιώματα
ΟΛΩΝ των Παιδιών χωρίς καμιά εξαιρεση.. αναφέρει ο
ΣύΜογος, nap08έτοντας το πλαίσιο των ana!τήσεων
τα Παιδιά για την ομαΜ ένταξη των ηαιδιών, των
np0σφύγων και των μεταναστών,στα ηρωινά Δημοτικ σχολεία και Νηηιαγωγεία
υΠΟδοχής σε όλα τα σχολεία. ΥΠοστηρικτικές δομές
για όλα τα na!διά. Opeonoy1κή κατανομή των Προσφυγόηουηων στα σο εία. Εξασφάλιση της δωρεάν
μεταφοράς του/C εηαρκής χρηματοδότηση, καμία
εμπλοκή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Σάμου, εξέφρασε με ανακ
Σύλλογος
μέτρο , αντίθετα στελέχη της ηαράτα.
Enc σας επιχειρούν να υηοβαθμίσουν
o e€μα, μιλώντας για αμφισβητήσιμα
ΚΟΜΖει Πως δεν ηαρευρέθηκε μεν στη Συνηευση,
από τη στιγμή Που δεν un ρξε εΠίσημο κάηεσμα και
δεν ειχε ηάρει και αντίστοιχη απόφαση η Πλειοψηφία
αναγκαίοι διορισμοί.
-Ως εκπαιδευτικοί και ως νονείς συμμεριζόμαστε τους
φόβ0UC, τις αγωνίες και τις επιφυλάξεις των νονέων
-Κηδεμόνων, όμως ουδέποτε θα επτρεπαμε την
εφαρμογή μη ετουργικώνπλαισίωνστις σχολικές
πόσο μ nnov αν αυτά έθεταν σε κίνδυνο
εία (σωματική και ψυακή) των μαθητών μας,
an0δεότηκε άΜωστε με τη ηειτουργία του
Πρώτου τμήματος ΖΕΠ στο νησί, anoKne1στικά με ηρο,
σφυγόη0una (στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου). Δε.
Δ.Σ καιεπισημαίνει ηως n onoaonn0τεηαρέμβα.
ση εκηαιδευτικών-με ών δύναται να ερμηνευτεί ως
Προσωηκή Παραταξιακή Πρωτοβουλία και ουδεμία
σχέση έχει με συλλογική απόφαση του ΔΣ του Συλδήμος να ηάρει τα nponnμο
όνου, κατα
για τους κατοίαπό οηοιονδήηοτε συνάδελφο nou θέλει να εκφρά
σει τις απόψεις του. Παράλληλα αναφέρει Πως η επίσημη θέση του Συλλάγου είναι ξεκάθαρη και ειδικό.
τερα ηως η εκπαίδευση,μόρφωση είναι συνταγματικά
από έγγρα.
φα του Τμήματος Υγιεινής της nepKpeκους των napandvo nepoxcov. Σε κάθε
περίπτωση , έστω και τώρα, ζητάμε
σμευόμαστε ότι θα
Η συνέχεια στη ση. 9
ελ νους η σιμου νερού στις Περιο
11 αρουσιασε το Προγραμμα
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
αναλύσεις και να δοθεί σαφής εικόνα
την κατάσταση στους κατοίκους.
σημειώνει και καταλήγοντας ζητά μέχρ
μοιρασθεί με δαηάνη του δήμου εηαρ.
κίς n°σότητα εμ αλωμένου νερού
του συνδυασμο
Αιγαίου, 1
ύ του ο Γιαννης ΣΠιλανης
Κωνσταντίνου Σάμου αν νεύτηκαν ο
Η ώρα του
και η υπηρεσία υπενθυμίζει την ανάγκη
μεσων μέτρων, η έλεγχο δικτύου
και Πηγών υδροληψίας, συστηματική
Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου, της "Συμπαράταξης Πολιτών του Βόρειου Αιγαίου», καθηνητης
του Πανεπιστημ ou Aya ou rawnc Emad nc και ο uro r
νομάρχης Σάμου Μανωλης κάρλας Παραχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής, 25 Ιανουαρίου, στο ξενο
δοχείο "Σάμος», συνέντευξη Tunou δίνοντας το στιγμα του συνδυασμού.
oc nsp1φερε ακός σύμβουλος γιτρός
όηου θα συναντηθεί με τ
στους
δημότες(ιδιαίτερα
η ιδιά
Αστυνομικοι Σαμου:
Δεν θα δεχθούμε συμπεριφορές
που προσβάλουν τα μέλη μας»
σεις ηρος τη χώρα μας και τα νησιά μας, cunoxpέωσή
όηου εκείνος, έχοντας το αλάθητο του Πάηα, έγραψε
γαίου, Ταξίαρχο κ. Ελευθέριο Ντουρουντού, αηέστειλε η Ένωση Αστυνομικών
της», στο ραντεβού του
ΚΥΤ Σάμου, στην οποία . όηως αναφέρουν-δ χτηκαν un°τιμητικά σχό α από
τον i5ον, ως ηρος την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και τον εηαγγελματισμό
SAMOS
δίνονται τα βραβεία Νόμηελ Ειρήνης, θ&Μει τρόηο, όχι
Μανόλης Κάρλας και ηάννης Σπιλάνης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου
διάρκεια της συνέντευξης τοηοθετήθηκαν σε
και ηροβηηματίζουν τους
οίκους των νησιών μας όηώς το μεταναστευτικόπτυξη του ηρωτογενούς τομέα, ο τουρισμός, η
μετά από ανθρώηους nou δεν έχουμε ενδιαφέρον γι'
αυτό (δεν ξέρουμε αν θα ζούμε καν, γιατί δεν είναι
μέσα στον οΟΧοντα μας. Ποιος ο ρόλος της Περιφέ.
ρειας; Hanaείωση της λειτουργίας της αντανακλάται
νη αυτά τα Παλικάρια
Enavep0μενο στην επικείμενη εησκεψη Τσίηρα
Τουρκία. Βλέηοντας την Ορε η, να λύνει τα εθνικά
ηροβλήματα ο Πρωθυπουργός μας, ως άΝΝος Μέγας
Α έξανδρος (ο Υνωστός, μέχι ηροοφάτως, θρυλικός
5:30. της επόμενης ημέρας
θέματα nou anaoxonou
να μην έφτανε ουτό, μετ το πέρας
σας oxonicov.
ως ηρος την εΠχειρησιακή τους ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό τους.
αναφέρει στην επιστολή της η Ένωση
δημοκρατική λειτουργία των e
nac ξεκίνησε την εισήγησή τ
αντιδράσεις των Πολιτών Που δεν γνωρίζουν.
υσιάζοντας τον
Ούτε καν ενημέρωση των
enikepanic κ. Enndn.
.Δεν ήρθαμε για να μάθουμε τα ηροβηματα του
τσου. Αυτά τα μελετώ ηάνω ano 40 χρόνια και έχω
ψη, τα βιώνω εδώ και 32 χρόνια
1 ηαλεύω μαζί με τις συναδέηφους Περιφερεια.
Σημείωσε ότι για να ασκηθεί ηραγματικά ο αναπτυξιακός ρόλος θα ηρέ
ως αυτοδιοίκηση με unapEn op ματος, σχέδιο για τ
ηαρόν και το μέληον των νησιών και την ευημερία
των ηοητών με στόχο τν aElonoinση και όχ, anna
Αιγαίο;
Μηηως του έρθει η φαενή ιδέα
Αστυνομικών Ynanmhv Σαμου.
Σάμου, έχουν
τουν και επαγγελματική κατάρτιση και
χαρακτηρΙΖουν το Αιγαίο ως θάηασσα
ευκαιριών καθώςκαι
δεύτερο Νόμπελ Ειρήνης στη συνέχεια για την κο.
Πρόταση δική μας και φαντάζομαι θα εισακουστεί από
Αλέξη να enincel κάθε διαφορά, εμφύηια σύρραξη
θρώηους της καθημερινότητας, τους επιχειρηματίες,
τους εηαγγελματίες, τους αγρότες, τους εργαζόμε.
επεξεργασία ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων
Προτάσεων Προς την κυβέρνηση
νους, τους νέους για το ηώς θα Πορευθούμε a
ηαγγελματισμό, είναι
non ευρείας κλίμακας την τελευταία
ημερήσιες αναηαύσεις. Κλείνοντας θα
"Την Τετάρτη, 23/01/2019,
npaYUato.
ΗΠΑ, Γερμανία και nonoc
νης έκανε noyo για-συμμετοχική αυτοδιο.
τους ειδοηοίησε για μια ε
και να σχεδιάσουμε μαζί τα βήματα Προς τα εκεί.
δικά σε ότι αφορ στους νέους-με τους ΟΠοίους
ενώ ηροσωπικά ζω καθημερινά και ακούω τους npo.
αύριο-αυτούς nou ea
ΚΛση", για βιώσιμη και
το ηεριβάλλον και σημείωσε ότι τα χαρακτηριστικά
της νησιωτικότητας και ο Παγκόσμιος nepfyup0ς εη1
βάλλουν αρχές όηως τα noot!κά, Πρόονα και ίσων
ρηση της Δ Α Σάμου, υπό την
πόλεμο, σε κάθε γωνιά του η ανήτη. Είναι ηρώτης
ρια μας! Η επτυχία θα είναι δεδομένη. Τέτοιον άριστο
για τους onofouc upiη ασύλου
θέλαμε να σας καταστήσουμε σαφές.
καιρων νησά η εη χειρηματική εξωστρέφεια nou
y οοστη της ηαγκόσμιας Ιστορίας δεν
διπλωμάτη και
ότι από την ηλευρά μας δεν θα δεχθού
με συμπεριφορές nou Προσβάλουν τα
veoeuv
ΣΠι άνης. Σημείωσε ότι n nep1φερειακή αρχή καλεί.
σε Β' βαθμό. Στην εν λόγω επιχείρηση
και την υψηλή Προστιθέμενη αξία
να φανταστεί κανείς ηως Πέρα από την-άριστη)prion
ο 2030, .Πως θα σχεδιαστεί η δεκαετία του '30 και
Ησυνέχεια στη σελ. 9
τεΕΟκήν ΥΝοσσα τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα