Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2019 | ΕΤΟΣ 180 | ΦΥΛΛΟ 4385 | 1,00€ | ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Το νερό είναι απαραίτητο στοιχείο όχι μόνο για Την επιβίωση των ζώντων οργανισμών, όπως ο άνθρωπος, αλλά
και για πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η αλιεία, η βιομηχανία και η γεωργία. Ταυτόχρονα παίζει
σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των οικοσυστημάτων. Η συνεισφορά του νερού
στην γεωργία καθώς και στην προστασία και βιωσιμότητα μιας περιοχής είναι, κατά γενική ομολογία. Τεράστια
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ
Η επεκταση του κεντρικου
δικτύου ύδρευσης
Η περιτέρω ανάπτυξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού
προϊόντος, εξαρτάται από το νερό
Ο Δήμαρχος Της Σαντορίνης,ΝΙΚΟΣ
ΖΩΡΖΟΣ για μια ακόμη φορά ζητά
τη λήψη μέτρων για Τον τουρισμό
Το δίκτυο υδρεύσεως και αρδεύσεως που περνά σε απόσταση
αναπνοής από καλλιεργήσιμες εκτάσεις και αγροκτήματα
δεν καλύπτει Τον κτηνοτρόφο. Γι' αυτό και οι περισσότεροι
κτηνοτροφοι και Υενικως ολοι οι ανθρωποι της υπαιθρου
απαιτούν να έχουν νερό σης αγροικίες Τους. Απαιτούν νερό για
την κάλυψη των αναγκών των «ζωντανών» που στα βλίζοντα σης
μικρές κτηνοτροφικές και ΤΤηνοτροφικές εγκαταστάσεις που
έχουν δημιουργήσει στα αγροκτήματα Τους
«Ποτέ δεν
opra)ώθηκε ένας
ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
τουριτικός προορισμό την στήριξή του στο Μανώλη Γλυνό
εις τρόπο ώστε να | | ανακοίνωσε η "Πρωτοβουλία για την
μην έχει προβλήματα | | Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση του NOT
αργότερα» EAT | | Αιγαίου» με ένονο άρωμα ΣΥΡΙΖΑ
Η μοναδική λύση για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών
της γεωργίας σε νερό είναι η ορθολογική διαχείριση και πιο
αποΤελεσμαπκ
η χρηση του
ΚΟΥΠΟΝΙ
ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
ΑΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
ό,τι KadrEp-ra 645
markets
: ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Ισχύει υ ό 04/02/2019
1 έως 10/02/2019
Με αγορές άνω των 50€

Τελευταία νέα από την εφημερίδα