Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 -ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27225
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
500 MW από
Επενδύσεις 11,5 δισ. ευρ
αιολική ενέρνεια
στους επομενους
18 μηνες
το Πακέτο Γιουνκέρ
Διχοτόμηση των επιχειρηματικών Προσδοκιών
Ενέργειας στην Ελλάδα το 2018 TQox
πτει απο τα στατιστιχα που ανακοινωσ
ηνική Επισ
κής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
Συγκεχριμένα, την περασμένη χρονιά
μεγευος που αντιστοιχε
ζης 7,2%
σχέση με το να μπο
«Ζομπι» και
«φυτα» οι μισες
μεταποιητικές
ν π00βληματισμό του για δύο τάστηματική διχοτόμηση των επιχειρηματιχων προσοουων, που παρατηρείται
λευταίο εξάμηνο σε σχέση μ
λωτικές, στο πλαίσιο των μετρήσεων οικοαυτό το σημείο» υπογράμμισε
χα στη μεταποίηση
επιχειρήσεις
σεις που καταγράφονται στην Ελλάδα,
οι οποίες αναδεικνύουν-όπως είπε-μια
άση ανομία έχ
μικού κλί
πραγματο
νομια. «Η οικονομια μας έχει περάσει μια
ΙΟΒΕ για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ε
που ιστορικά παρατηρείται σε προεκλογι
ξαιρέση τον τομέα του λιανεμποριο
της έναν
ω χρόνι
σε προγράμματα προσαρμογής χαι παρά
ταύτα δεν έχει δυναμι
καν τα προγράμματα, υπάρχει ανάκαμψη
νάμεσα σε «συμπληγάδες» βρίσκο
χρόνια χι αν έχει ξεφύγει από τους κινδύνται περίπου οι μισές ΑΕ χαι ΕΠΕ του
στη μειωση της ανεργιας
κλάδου της μεταποιησης στις τέσσε!ις
πενδύσεις, εξέφ!ασε από τη Θεσσαλονίι στην αύξηση του ΑΕΠ, α
ρωτηματιχο το πώς θα είναι η χώρα σε
τρια, τέσσερα, πέντε χρονια, ερωτη
όλα τα
προ Ηματίσει»τάση αφορά όπως
πλαίσιο έρευνας του Συνδέσμου Βιομη
χανιών Βο!είου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με την
υποστηρίξη της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ για τ
ρίοδο 2000-2017
Οικονομικών και Βιομηχανικών Εφευνών
(ΙΟΒΕ), Νίκος Βέττας, μιλώντας σε
δήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανικών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
βρίσκονται «σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο
από αυτό που θα χρειαζόταν για να στηριχθούν εύρωστοι ρυθμοί ανάπτυξης του Α
Πολλή δουλειά πρέπει να
ι από μακροοικονομική
Συγκεκριμένα, σε σύνολο 746 μεταποι
νται μεεπ χειρήσεων νο 8χαράρτη ρίζος
Δραγασάκης: «Κ νδυνος ανακεφαλαιοποιησης
νται με χρημα
ες», χαθω ουσιαστικα
των τραπεζων ΔΟΥω κοκκινων οανειων»
Τα μέτ!α που προωθεί η κυβέQvηση
σε καινοτόμα προϊόντα και όχι επενδύο
πτυξης «Κύρωση της από 31 Δεκεμβρίου
2018 πράξης νομοθετικού περιεχομένου
Moody's: Ευκολα
οιαχειρισιμο Yia
εντάσσονται στην αντίληψη της για την
αναγκαιότητα ύπαQξης κοινωνικού KQuτους και στην πεποίθησή της ότι η μείω
ντας στη μείωση των μισθών», είπε ο αντι
πρόεδρος της κυβέρνησης
Παράταση δ
Q1ας χατοι%ιας απο τη ρευστοποιηση
3869/2010 (A 2
Ελλάδα τ
μου του υπουργείου Οικονομίας Χαι Ανά
εργασία χ
νάπτυξη» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέονησης, υπουογός Οικονομίας και Α
οανεισμον 3,0%
Ειδικά για το ρόλο που διαδραματίζει
στην ανταγωνιστικότητα,
Η επάνοδος της Ελλάδας στις διε
την έκδοση πενταετούς ομολόγου ύνους
, ανακοίνωσε ο 012ος
αγ0Q ές ομολόγων τον Ιανο
Q10 με ομισθό
ι συνθήκες θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου εξακολουθούν να κεντρίζουν τη
πως, όπου δοκιμάστηκε
φαντασία πολλών επιστημόνων, με πολλούς από αυτούς να διατείνονται πως έχουν λυ
σει το αίνιγμά του. Η δε Νεοζηλανδή ερευνήτια, κάθον Χολ, της Ιατρικής Σχολής
Dunedin στη χώ!α της Ωκεανίας, διατύπωσε άλλη μία θεωρία για τη μυστηQ1ώδη πά
θηση που οδήγησε στον θάνατο τον στQατηλάτη, με ακόμη πιο μακάβQ1α υπόθεση: ο
θολικός στ!ατηλάτης ετάφη ενώ ήταν ακόμη ζωντανός
σχυση της α
νταγωνιστικότητας με τη μείωση των μισθών, οδήγησε σε αποτυχ
πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's.
λάδας εχτός προγράμματο
ματοδότηση από την ΕΕ και
Ήταν η πρώτη έκδοση χρέους της Ελ
α απο σχεε χρη
«Η λογική μας είναι ότι θα διεκδικήσουμε θέση στην παγκόσμια οικονομία χαι
στον παγκόσμιο καταμερισμό θα διεκδι
κήσουμε ανταγωνιστικότητα, επενδύοντας
στη γνωση στην οργάνωση στην ποιότητα
Όπως αναφέρει η Χολ στη μελέτη της στο περιοδικό Ancient History Bulletin-και την
οποια αναπαράγουν σε δημοσιεύματά τους οι εφημερίδες New York Post και η βρετανι
Sun-ο θάνατος του Αλεξάνδρου οφείλεται στη μόλυνσή του από το χαμπυ
οβαετ ριο του πυλωρού(Cmby obacter pvlori) στο στομάχι που του προκά
ο ΔΝΤ. Η έξοδος της Ελ-ΕΛΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα