Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρώτο στην κυκλοφορία, πρώτο στιςυδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαρακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ»
ιδρυτές-Διευθυντές: Μιχαήλ Α. Δουκ
ιδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
φύλλου:
Προχωρούν οί διαδικασίες
για το δεύτερο ΚΥΤ
Σημείο αντ 1 Παράθεσης
Ερωτηματικά και προβληματισμό δημιουργεί η δημοσίευση στη ..Διαύγε
Προ της
εκτάσεων στο noon nope
aan oer
ευση το ν Πά
χαρακτηρισμού ως μη δασικών 3
νικό διάστημα, φημολογείται ότι θα παραχωρηθεί για τη δημιουργία νέου hot
spot-αλλά και αλλων όμορων οικοπέδων
Να σημετοθείστη στουν Δεκεμ piou!
Προσφύγων κα
μεταναστών
σκληση ενδιαφέροντος για μίσθωση
ΚΥΤ, με την οποία ζητείται έκταση
020 τμ, onou
κυβέρνησης να φέρει στις σχολικές μονάδες της πόλης της Σάμου όλα τα Παιδιά προσφύγων και μεταναστών, ακόμα και όσα
ο θέμα πραγματοοιήθηκε Γενική Συνέλευση ό cov των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των
V Προηγούμενη Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου, nonoia κατέληξε σε 2 Προτάσεκ, nou θα κληθούν να ψηφίσουν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων
σε άθλιες συνθηκες υγιεινης στο hot spot και στις σκη
σχολείων της Σάμου,
των σχολείων του νησιού
τικής βεβαίωσης
η Δασική Υπηρεσία Πως η έκταση δεν | μών ΥΠΟδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων.
λειτουργείας όμως όΠως είναι οι αναβαθ
και η δεύτερη υπέρ της ελεύθερης
χωρίς να λαμβάνο
βούληση της πλειοψηφίας του λαού
Ο χώρος των n. σφαγείων Kvitn, onou πρώτο το "Σαμιακόν Βήμα, αποκάλυψε
κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους εκτός όμως
ους συηλόγους των σχοΑικών μοναδων του νησιο
Επαναληπτικές εξετάσεις στο
νερό ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση»
σημειωθεί ότι έχει ήδη βρεθεί χώρος στην Πόλη
της Σάμου σε Πολύ καλή κατάσταση που θα μπορού
Παρέμβαση για τις υψηλές τιμές κολοβακτηριδίων, στο Πόσιμο νερό στις περιοκές Πυθαγορείου, χωρας, Μυτιληνιών, της Πόλης Σάμου, Κοκκαρίου και Αγίου
Κωνσταντίνου, μετά από δειγματοληψία του τμήματος υγιεινής της περιφερειακής ενότητας Σάμου, έκανε με επιστολη του στο δημαρχο Σάμου, ο δημοτικός
τοπικ
ι να αγνοεί την Πρόταση, τ
κατάλληλο νερό npoc noon»,ιδιαί
τερα επικίνδυνη ε
Συνέλευση κύλησε ομα
διάστημα nou δημιουργήθηκε ένταση όταν δεν εηε
έμα. Την αντίθεσή του σχετικ
Στιγμιότυηο ano το αμφιθέατρο της Περιφερειακής
τας το onoio Υέμισε με γονείς, ano διάφορο
ματα . Αυτές του Δημοτικού Σχοηείο
Νηπιαγωγείου χώρας
ν στη Συνέλευση των Συλλόγω
ων και Κηδεμόνων μαθητών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕΚΜαίδευσης.
ο της Περιφερειακής Ενότη
τας Σάμου, εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος
Δασκάλων και ΝηΠΙαγωγών Σάμου. Ο Σύλλογος διευκατοχυρωμέν
την ένταξη όλων των Παιδιών στο σχολείο θα πρέπει
αιδιών, ενώ για
(πάντα σε στενή συνεργασία με τους Συλλόγους Γ
νέων & Κηδεμόνων, nou Προασπίζουν τα δικαιώματα
Δυστυχώς δεν έχει παρθεί
μέτρο , αντ1eετα στελέ
είχε Πάρει και αντίστοιχη αηόφαση η Πλειοψηφία
αναγκαίοι διορισμοί.
.Ως εκπαιδευτικοί και ως γονείς συμμεριζόμαστε τους
Σύλλογος, Παραθέτοντας το Πλαίσιο των απαιτήσεων
του Που είναι το εξής: Σχολείο Που να χωράει όλα
του ΔΣ, και εη,σημαίνει Πως n onoa
ση εκπαιδευτικών-μελών δύναται
ΠροσωΠΙήήηαραταξιακή Πρωτοβουλία και ουδεμία
την ομαλή ένταξη των Παιδιών, των
εφαρμογή μη λειτουργικών Πλασίων
μονάδες, ηόσο μάλλον αν αυτά έθεταν σε κίνδυνο
υηοδοχής σε όλα τα σχολεία. Yn0στηρικτικές δομές
ωστόσο την αφαίρεση λόγου
"Οπως πληροφορηθήκαμε από έγγρα.
φα του Τμηματος Υγιεινής της ΠερΚΡΕ.
κάθε πιθανός κίνδυνος για τους κατοί
κους των Παραπάνω περιοχών. Σε κάθε
Περίπτωση , έστω και τώρα, ζητάμε να
από οποιονδήποτε συνάδελφο που θέλει να εκφρά.
σει τις απόψεις του. Παράλληλα αναφέρει πως η επί.
σημη θέση του Συλλόγου είναι ξεκάθαρη και ειδικό.
Αυτό an°δείχτηκε άλλωστε με τη λειτουργία του
Πρώτου τμήματ
σφυγόπουλα (στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου). Δε.
σφυγόπουλων στα σχολεία. Εξασφάλιση της δωρεάν
μεταφοράς τους, εηαρκής χρηματοδότηση,
εμπλοκή των Μ
η στο νησί, an°κλειστικά με ηρο,
καμία
ελέγχους n°σιμου νερού στις ΠεριοΠαρουσια σε το Προγραμμα
ς -DIKYam
αναλύσεις και να δοθεί σαφής εικόνα
για την κατ αση στους κατοίκους"
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
και πόλης Σαμου , Κοκαριου Ανου σημείο εικαι καταλήγοντας ητά μέχρι του συνδυασμού του ο Γιαννης Σπιλανη
ωρα του Αιναι
κής noo τητα ευ pianou νου νερού
και η υπηρεσία υπενθυμίζει την ανάγκη
του Πανεπιστημ ou Arya ou
νομάρχης Σάμου Μανωλης Κάρλας Παραχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Ιανουαρου, στο ξενο
άννης Σπιλάνης και ο uno ηφιος Περιφερειακός σύμβουλος γιατρός, η
μεσων μέτρων, όπως έλεγχο δικτύου
και πηγών υδροληψίας, συστηματικ
χλωρίωση, και πινακ
όπου θα συναντηθεί με τ
Παιδιά
των σχολείων) για τις ανάγκες τους..
Αστυνομικοί Σάμου:
του προσβάλουν τα μέλη μας
Επιστοηί Προς τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου, Ταξίαρχο κ. Ελευθέριο Ντουρουντού, απέστειλε η Ένωση Αστυνομικών
ΚΥΤ Σάμου, στην orola-onoc αναφέρουν-δέχτηκαν υποτιμητικά σχ0Fisa ano
τον ίδιον, ως Προς την επιχειρησιακη
και τον επαγγελματισμό
Μανόλης Κάρλας και Γιάννης Σπιλάνης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύηου
για unnpεσία Περί ώρα
τοποθετήθηκαν σε
κατοίκους των νησιών μας όπως το μεταναστευτικό,
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, ο τουρισμός, η
μέσα στον ορίζοντα μας. Ποιος ο ρόλος τ
ρειας Η απαξίωση της λειτουργίας της αντανακλάται
ριφέ.
Τουρκία. Βλέποντας την Εόρεξη, να λύνει τα εθνικά
Προβληματα ο Πρωθυπουργός μας ως άλλος Μέγας
δέκτες των un°τιμητικών σας σχολίων
τους ετοιι τον επαγγελματισμό τους
ηας ξεκίνησε την εισηγηση του
|κεφαλής κ. ΣΠιλάνη.
μάθουμε τα προβλήματα του
ελετώ Πάνω από 40 χρόνια και έχω
Σημείωσε ότι για να aoneεί πραγματικά ο αναπτυ&ακός ρόλος θα πρέπε
Αστυνομικών Υηαλλήλων Σάμου.
Μήπως του έρθει η φαεινή ιδέα
και παλεύω μαζί με τις συναδέηφ0UG Περιφερει
i naneo ύηους να η ο συζητήσουμειχειρηματίες, npotάσεων τικές για
ότι διαθέ.
έλλον των νησιών και την ευημερία
μερία και Προκοπή! Εξάλλου, κάηΟΙΟΙ
χαρακτηρίζουν το Αιγαίο ως θαλασσα ειρήνης!
των non1τών με στόχο την αξιοποίηση και όχι ann
απορρόφηση των χρηματικών ευκα
Προτάσεων Προς την
uxn και σθένος, αλλά πάνω an' ona | χρόνια. Ήρθαμε για να συζητήσουμε με τους ανιριών καθώς και
1 δεύτερο Νόμπελ Ειρήνης στη συνέχεια για την κ
υπάρχει λοιπόν κάηοιος nou δεν
τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους εργαζόμεΠρόταση δική μας και φαντάζομαι θ
Τετάρτη,, 237-Σάμου συντοοτην στινμη,
Γερμανία και λοιηούς συμμάχους. Να
23/01
no ήθηκε στο
μια enixei- για
σε ότι αφορά στους νέους-με τους onoiouc
και Πόλεμο, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Είναι πρώτης
μη χαθεί μέσα ano τα χέ
βάλλουν αρχές όπος τα Ποιοτικά, Πράσινα και ίσων
a nou
pid baci H entuxia ed EVdi δεδομέ
γνώστη της Παγκόσμιας !
αυτούς που θα
αηόφαση ασύλου θέλαμε ν
ις δημιουργούμε τους κ
ν νησιά, η επιχειρηματικ
oti a no την ηλευρα μας δεν θα δεχθούνα έρθουν να το συνδημιουργήσουμε. ανέφερε ο
να φανταστεί κανείς Πως πέρα από την-αριστη, χρήση
o 2030-Πως θα σχεδιαστε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα