Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διοφωνώ μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
άββατο
ελεύθερα
Φεβρουαρίου
Αριθ. φύλλου 5703
. Τιμή DUA: 0,15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
-ΒΟΑΤΑΙΡΟΊ
Γιώργος Δακής:
θλιβερές για την κοινωνία
οι πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ το 2018»
-Επί του απολογισμού του Περιφερειάρχη κ. Καρυπίδη
Σελίδα 11
Δυπολογιση01a:
pop0λονικές δηλώσεις:
Περιφερειάρχη,
με προεκλογικές εντάσεις
Σελίδα 12
στα ζευγάρια δίνει η εφορία
nyo nprv aro την Πρωτη εφαρμογή
autres ns véas διαδικα°ias
n AAAE δημοοοηοίησε έναν οδηγό
κρίσιμων ερωτήσεων. anom0εων
nou θα ηρέηει να μελευΐοουν
ενδιαφερόμενο, Πριν κάνουν
tnv kivnon.
Σε έξαρση η γρίπη
ο ενδα nene vaene now
12 νεκροί σε μια βδομάδα
Βασικές οδηγίες για να προφυλαχθείτε
από τη Υρίπη
Σελίδα 13
Σελίδα 7 | Γ' εθνικη:
Το πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
ΔΕΗ: Δεν
βλέπουν
Σελίδα 24 Οι μνηστήρες
Προσέξτε
κών μονάδων
ποιους ψηφίζετε
Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων στη Βουλή
έφεραν πάλι στο προσκήνιο την ηοιότητα και την αξιο
Σενάρια για την επόμενη
Τιστία αρκετών εκλεγμένων εκπροσώηων του λαού.
'Οχι ότι είναι η πρώτη φορά, ούτε αποτελεί ένα φαι.
νόμενο που μας αιφνιδιάζει. Έχουμε δει κατ' επανά.
ληψη και σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά
και σε παλαιότερες βουλευτές να μην σέβονται ούτε
τον εαυτό τους, ούτε αυτούς nou τους ψήφισαν κα. να
μην έχουν καμία αιδώ αλλάζοντας 180 μοίρες συμπερ
φορά. Να υπερασπίζονται με φλογερό ηάθος ακριβώς
τα αντίθετα από όσα υποστήριξαν λίγους μήνες ή εβδομέρα μελετά το ΥΠΕΝ
Σε κρίσιμη καμπή βρί
σκεται πλέον ο διαγωνι.
σμός τώλησης της
Μεγαλόπολης και της
Μελίτης με το ενδεχό.
μενο της αρνητικής έκ
βασης να πλησιάζει όλο
μάδες πριν, ή ακόμα και ημέρες!
και πιο κοντά.
συνέχεια στη σελίδα
Σελίδα 9