Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
____ www.typoshalkidikis.gr
. Τύπος Χαλκιδικής
ΣΑΒΒΑΤΟ 2-ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 230 . ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5659 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ.H.ΠΕ. 0.20 ΕΥΡΩ
Θεσσαλονίκη:
Εγκαινιάστηκε
η μεγαλύτερη
Zootechnia όλον
των εποχών!
)Zootechnia
11η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
INTERNATIONAL FAIR FOR LVESTOCK AND POULTRY
Pet Festival hor
σαλονι
KATEM
Σταύρος Αραχωβίτης: «Η 1 1 η Zootechnia
στηρίζει τον Έλληνα παραγωγό»
Υπ. Τουρισμού:
Πάνω από 16 δισ.
τα τούρ ιστικά
έσοδα το 2018
Κυριάκος
Μητσοτάκης:
«Εθνικές εκλογές
θα γίνουν στις
26 Μαϊου»
Έξαρση της γρίπης:
Τι πρέπει να ξέρουμε και πώς να προστατευτούμε
Συμβουλές για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης
Φόλες στην Ορμύλια Χαλκιδικής
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
TI 446.000 ευρώ
, για αποζημιώσεις
Η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε
Τράπεζα Λογαριασμών για
φυτικής παραγωγής
και ζωικού κεφαλαίου
την κατασκευή του ΤΑΡ
Στο κοινοπρακτικό σχήμα χρηματοδότηση
για την κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού
Φυσικού Αερίου
: (L στην Χαλκιδική
-.-.-.-.--)6