Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t 18pvrs-Nu όλας Κρα λάνος 1951-1974 Ίδιοτήροα-Βότρια Σορίδου LZruavi
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2019
Περίοδος '(1974)"
Apoian 6880-11.8050 5e
Ανάγκη να περάσει
γρήγορα το «Βοήθεια στο
Σπίτι» από τη ΔΕΚΠΟΤΑ
στο Δήμο Δράμας
Έντεκα θέσεις
εργασιας με
συμβαση ορισμενου
όνου στη Δράμα
Τα Σχολεία στο
Δοξάτο Δράμας κατά | | Πάθος για νίκη
με τον Διομήδη
Η αναστήλωση της γέφυρας Παρανεστίου
Δράμας
Την Τουρκοκρατία
(1867-1913)
| |τεράστιας σημασίας
ομόφωνα 4ήρισε το Δημ.
Συμβούλιο χρ
Εντός της εβδομάδας ξεκινούν
τα κανονιά γεύματαστους
| Μια νέφυρα στο Παρανέστι
μαθητές του Μουσικού Σχολείου
αναδεικνυει προβλήματα
Ένα σύντομο ιστορικό της κακής ποιότητας φαγητού
που προμήθευε ο ανάδοχος
Έπεσαν τα θεμέλια και η αναστήλωση θα ολοκληρωθεί σε ένα μήνα περίπου
οοάση Πολυμο η κράτοε η συruto on ήδιο no oia καολο η ον
πλεον, μέχρις ότου όμως ολοκληρωθεί
ζήτηση για το τραγικό θέμα της
οι συμβάσε
σί η των μαθητών του Μουακού Σχολείου Δράμας, το απόγευμα
On ς ήδ,έ
με δημο
α τις
προηγούμενες ημέρες (βλέπε και
.Πρωιό Τύπο»: 5, 26, 30, 31 Ιανουα
παρουουστεί τους
γέφυρα Πα
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
λύση του και τα έργα
γέφυρας, και
vice χθες στον «Domo
Έργον της ΠΕ. Δράμας
κ. Σιδηρόπουλος, ή
Μετά από το τημα της δΟΕυσης
των σάντουιτς την περασμένη Δευτέρα
28 αουαρίου από την άτυτη emtportr
καθηγητών του Μουοκού Σχολείου,
Εξατίας της παραποίησης και αλλο.
ωσης των ημερομηνών λήξης τους, ο
Δήμος Δράος προχώρησε σε K0TEntf
γουσα και έκτακτη σύγκληση του Δημορίου και 1 ΦΕβρουαρίου), ο φάκελος
του δαγωνομού βρίσκετα προς 6λεγ
χο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από
τηντελευτοία απόφαση του Επτρόπου
Δραμας να δώσει αρνητική απάντηση
λωση. Ταος, όπως onμείωο, το έργο avacheΤύπο, ο πρόεδρος του Σωματείου Ep
γοζομένουν ΕΚΑΒ Δράμας,κ. Στέργος
Δοάρας και τονίζει: «ΤοπρόΑημα
πηγαίνει από την Ξάνθη. Η περιοχή
μπορεί να καλυφθεί και από την
Ξάνθη».
Αλλού eia' το πρόΒλημα
στη διαδικασία του προσμβατιού
λέχου.
Πώς όμως από το ημα, αναδεΗ
κνύα ένα παράπλευρο πρό Αημα με
τα αοθενοφόρα του ΕΚΑΒ κά ουκ
είνοι η έλλαψη δάσωστών στο ΕΚΑΒ
και οτο Κέντρο Υγείας Παρανεσ ίου
Ο Δήμος[email protected]ητησε την απόφαση
του ΕΤτρόπου Δραμας, ήτησε ανάΣκοτός τηςουνεδρίασης, ήταν am- κληση και émele τον φάκελο στο
ρυχθεί έκπτωτος ο προμηθευτής των ΕλεΥκτικό Συνέδριο, το οποίο αναμένεπρόχειρων γευμάτων και ναακολουθ, τα να απαντήσει στις επόμενες 15
Εντούτοις το μεγάλο πρό λημα
κανένας δεν κά ει τίποτα Yt' αυτό,
σαν τον «Dor ό Τύπο», τα αοθ
νοφόρα του ΕΑΒ δεν μπορούννα π
ροουν ατότηουγκΕκρμένηγέφυρο,
εξαπίας της αταγόρευσης δωλευοής
της που b aex5oeei μέχρι την πλήρη
ΣΕ Ερώτηση που έγνε προς τον κ.
Δούρα αν υπόρχουνπέαστατικά στο
Παροιότι που να ournpav εμπ6δια για το οοκομείο eEamic ς της Υ+
βλημα Εναι ότι υπάρχουν a odevo.
φόρα στο Παρανέοτ, υπάρχει κέντρο
ΥΥείας εκεί αλλάδεν υπάρχουν δια
ούοτες για να στελεχώσουν τα
νοφόρο» το itu ο κ. Δούρος και ου
σχετική νομοθεσία, και στη ανέχεια,
να Ybel artsueelaς avaee0η σε νέο
προμηθευτή, με τα κανονυο Υεύματα
Η όποια απόφαση μπορεί να opt
στοή και να προχωρήσει η σύμβαση
ως μπορΕί και όχι!
εκδώσει απαγόρευση δωλευσης της ρπτυοη. Υπάρχει παράδρομος τον οίηση και στο εντρκά της ΚοΒάλος
γέφυρας για ο ματα και φορτα οποίο χρημα πο ομε αόμα καμέοα όοο αφορά τοθέμα
άνω των 2 τόνων και η απαγόραση στα χιόνια ndl με αλυσίδες. Απλά ο Το πρόβλημα δα, εντοπι εται όμως
ιοχύει και για τα αοθενοφόρα του χρόνος damprou ia ώρα mpuo- μόνο oroBAB,αλλά και στηνταυή
EKAB, τα οποία είνοι στους 2,5 τό οότερο. Κα οε περίπιση που δεν κονωνία. Η δήμαρχος θα μπορούσε
νους Μάλιστα όπως μάθομε έχει μπορεί να υπάρ ει aoevoq όρο από να κά ει κάποες προσλήψεις μου
σταλεί και σχε κό έγγραφο οτη 0 f τη Δράμα για οταοδητοτε λόγο, τότε του ΟΑΕΔ
κηση του ΕΚΑΒ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
εποήμαναν ότι έτα
ουργούνται διάφορα
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΕΚΑΒ έχει διαφορετική
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 0 6977 4728
στον erpuero
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν LK.A)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ B. ΕΑΝΒΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Μεταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά ΕΠεισόδια
τέως Επιμελητής Α' Παθολογίας
Δράμας
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο. Αρμεν ( ::
8:30-13:30 &17:30 -20:30
Ειδικό, Ορθοδοντικόs
Πτολεμαίων 6.3 όροφος
. 252 10 20 006 K. 6942 900 424
e: [email protected] fb: andreasxanthis
Πτολεμαίων 10, Δ
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
[email protected]
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα