Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
«Ναι» από το ΠΣ Πελ/σου
στην ίδρυση Περιφερειακής
«Νέοι Δρόμοι»
με υποψήφιο Περιφερειάρχη
τον Γ. Δέδε > σελ. 8
Μεταγραφικό ντεμαράζ
με 9 Ποδοσφαιριστές
ηΑΕ Σπάρτη > σελ.15
| Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
| Τράπεζας
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάΒΒατο 2 Φεβρουαρίου 2019 | Έτος 23° | Αρθμός 5578 | T.μή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax: 2731 081 250 [email protected]« www.lakonikos.gr
Μέσω της δημιουργίας Film Office
Μετά την ηγεσία
τηςΑ νομος τα
Διεθνείς Παραγωγές φιλμ
στην Πελοπόννησο
διεκδικεί
τη δημαρχία Ευρώτα
Υποψήφιος δήμαρχος
of. Μαρουδας
Η φημολογία του τελευταίου
διαστήματος περί υηοψηφιότητας του πρώην Αστυνομικού Διευθυντή Λακωνίας.
ΥΠΟστράτηγου ε.α. Γεωργίου
Μαρουδ6, για τον δημαρχιακό
θώκο του Δ. Ευρώτα. έλαΒε
HOURMINUTE SECOND
επίσημο χαρακτήρα.
Η Προβολή τοπικών κοινωνιών και τα οφέλη
Ωριμάζουν οι συνθήκες npoσέλκυσης διεθνών κινηματογραφικων παραγωγών στην
Ελλάδα, μέσω των επενδυτικών
κινήτρων nou δίνονται [cash rebate), αλλά και τη λειτουργία των
film offices στις 13 περιφέρειες
της Ελλάδας. Το Εθνικό Κέντρο
Οπτικοακουστικών Μέσων &
Επικοινωνίας αξιοποιεί το cash
rebate και επιστρέφει στην noραγωγή του οπτικοακουστικού
έργου, enxopnronuouc35%
επί των επλέξιμων δαπανών
που έχουν ηραγματοποιηθεί
στην Ελλάδα (κινηματογραφικές
ταινίες, τηλεοπτικές σειρές. ντο.
κιμαντέρ animation, digital
games). Παράλληλα. υηάρχει
και το φορολογικό κίνητρο του
Tax Incentive, με anoWayn έως
30%επί του φορολογητέου εισοδήματος για νομικ ή φυσικά
ηρόσωπα που επενδύουν στην
omK00KOUOT1κή Παραγωγή,
Από τον Απρίλιο του 2018 έως
τον Ιανουάριο του 2019 nou
εφαρμόστηκε το cash rebate,
έχουν γίνει 38 ατήσεις για κινηματογραφικά έργα μυθοπλασίας
ντοκιμαντέρ. τηλεο τικές σειρές
από Ελλάδα, ΗΠΑ και Ευρώnn.
28από αυτές έχουν υπαχθεί
πρόγραμμα, με επενδύσεις 27,5
εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, εκ των
οποίων επεστράφησαν 8,5 εκατ.
(μέσω του cash rebate), ενώ nμιουργήθηκαν περίπου 9.500
μεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. συνέχεια σελ.9
Με ανακοίνωσή του, ο κ.
Μαρουδας γνωστοποιεί την
| απόφασή του να διεκδικήσει
το αξίωμα του δημ ρχου Ευρώτα, ιδρύοντας δημοτική
Παράταξη «αρχών, στόχων
| θέσεων και Προγράμματος.
μαί με αξιόλογους συνεργά
1 τες Που θα αποτελέσουν και
το ψηφοδέλτιό μας», όπως
επισημαίνει χαρακτηριστικά
και Προσθέτει, μεταξύ άλλων
ότι "στόχος είναι η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συμμαστο
Εντός δεκαημέρου ο στόχος
αποκατάστασης στον Ταύγετο
Χίος Πολιτών»
Με καταγιογή από το Γεράκι
Λακωνίας και έχοντας υπηρετήσει από επιτελικές θέσεις
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι πληγείσες Περιοχές
Αμεσα ανταηοκρίθηκε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Ταφύλης στο αίτημα
του περιφερειάρχη Πελοηοννήσου Π. Τατούλης για την κήρυξη
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
των περιοχών Αλαγονίας. Αρτε
μισίας, Λαδ6, ΝΕδουσας.
Πηγών, Καρθελίου στη Μεσσηνία και Αγίου Πέτρου, Καστρίου,
Βουρβούρων και Φαλαισίας
στην Αρκαδία, ώστε να ηροχω.
ρήσουν χωρίς καθυστέρηση οι
επείγουσες εργασίες an°κατά- την Αστυνομία της Λακωνίας
με κορυφαία τη θητεία του
Εν τω μεταξύ, οδηγίες στις | ως Αστυνομικός Διευθυντής.
υπηρεσίες για την an°κατά- | οΓ.Μαρουδάς θεωρείται ένα
σταση της κυκλοφορίας στον Ι ηρόσωηο ευρείας αποδοχής
Το γετο εντός δεκαήμερου. | nou χαίρει εκτίμησης μεταξύ
έδωσε ο περιφερειάρχης ΠΕ- μεταξύ
συνέχεια σελ.8
στασης των ΒλαΒών
των ουμπατριωτών του
ς, ενώ για τη μόνιμη αντιμετωηιση των
κατολισθήσεων και των καθοσεων θα συνταχθεί μελέτη από
1 Πολιτικές αναφορές
το ΙΓΜΕ και το ΓΕΩΤΕΕ.
συνέχεια σελ.8 1 του Παναγιώτη τ ουνάκου
>σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα