Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
| ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Για τα κίνητρα για τις βιώσιμες με
αφορές και την ηλεκτροκίνηση
αναφέρθηκε ο υπ. Περιβάλλοντος
Γιώργος Σταθάκης, επισημαίνοΤας την ανάγκη για επενδύσεις.
ΑΝΑΓΚΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Για την ανάγκη ταχείας επίλυσης του
προβλήματος των «κόκκινων δανείων
αναφέρθηκε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάν.
νης ΣΤουρνάρας, καθώς έχει αναγνωρι.
στεί ως ζητημα ύψιστης σημασίας. .
Το σημαντικό γεγονός της επανεκκίνησης Των έργων στο νότιο
Τμήμα του Αυτ. Κεντ. Ελλάδος
E65, παρουσίασε ο υπ. Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης.
29 Ιανουαρίου 2019 . Αριθμός φύλλου 930
0,50 ευρώ
ENIXEIPHMATNKH
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΗ ΤΗΣΤΙΓΜΗΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ|335 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
ναγκαια η-προσελκυση
επενδύσεων
Προβληματισμός
στις επιχειρήσει
Πως εξελίσσεται
η έκδοση του
πενταετούς ομολόγου
διαθέσιμα
έών του κράτους
yig dugήσεις σΤΟ[email protected]
#ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
# ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΙΣΟΛΗ ΜΑΤΙΑΣ
Στον ΟΠΑΠ είμαστε υπερήφανοι
που υλοποιούμε το πρόγραμμα
Εταιρικής Υπευθυνότητας "Ευχοστολίδια,, για πέμπτη συνεχή χρο», δήλωσε ο δ.σ. του ΟΠΑΠ
Ντάμιαν, με την πραγματοποίηση
περισσότερων από 7.500 παιδικών
Την βεβαιότητα ότι το Οικονομικό
μ των Δελφών, θα γίνει φαρος που θα φωτίσει νέους δρόμους, εξέφρασε ο ιδρυτής του Συμεων Γ. Τσομώκος, προσθέτοντας
πως θα δώσει απαντήσεις σε καί
ρια θέματα
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Με απώλειες 0,41% έκλεισε
ο γενικός δείκτης
.# " # :
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ°ΚΙΝΗΣΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Στις προοπτικές ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτικών
καυσιμων και στις ευκαιριες που
προκύπτουν για τις επιχειρήσεις και
τις αυτοκινητοβιομηχανίες, ανα
φέρθηκε ο διευθυντής πωλήσεων
της Kosmocar-Volkswagen Θανάσης Κονιστής
Στην ανάγκη βελτίωσης του θεσμι
κού πλαισίου για την αεριοκίνηση
εστίασε ο διευθυντής δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑ Στέφανος Οικο
νομίδης, αναφερόμενος στα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου σε
οχέση με συμβατικά καύσιμα.
Σελ. 4
Μπορείτε ιστότοπο αβάζενε adin.μερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr