Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ντόμινο από την αύξηση του κατώτατοι μισθού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ντου νο allo την auEnon
του κατώτατου μισθού
Control Power Services
θΕΣγάλα
Αίτημα υπαγωγής
στον Πτωχευτικό Κώδικα
Αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 1 06α του Πτω_
χευτικού Κώδικα κατέθεσε στο Πρωτοδικείο
Λαρισας ο θΕΣγαλα, Προκειμενου να αντιμε
τωπίσει το σημαντικό πρόβλημα
ρευστότητας, προχωρώντας σε
αναδιαρθρωση του δανεισμου του και σε
Στα 650 ευρώ από 1ης Φεβρουαρίου . Ανάμικτες οι αντιδράσεις των εργοδοτικών φορέων
Ντόμινο αναπροσαρμογω
λίου, ενώ καταργείται ουποκατώτατος δράσεις των εργοδοτικών φορέων, οι οιοίοι ανα
γιατους νέους ηλικίας έως 25 ετών, οιγνωρίζουν ηνανάκαιόυεπρεπε να υπαρξει αύξηση,
αλλά τονίζουν ότι το ύψοςτων μισθών, Που μπορεί
να αντέξει η οικονομία, συνδέεται με την παραγονικότητα και υ ν ανταγωνιστικου τα της ενω ητούν
Και μείωση της φορολογίας. Καθυστέρηση στην
αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού καταλογί
ματα αλλά και σε αποδοχ
κές Που βρίΑναλυτικά
σκονται κοντά στα 650 ευρώ Προκαλει παραδειγματα αποδοχέςτων οΠοιων αυξάνονται κατα
Περίπου 140 ευρώ τον μήνα. Αυτή η
από την 1η Φεβρουαριου 2019. Ονεος κατώτατος κνηση εν αι το λιγοτεροιου μΠΟρούμενα κανουμε
μισθός, από τα 586,08 ευρώ μικτά Που είναι σήμερα, γιατον κόσμο της μισθωτής εργασίας που υπέστη
απώλειες στην περίοδο της κρίσης, είπε ο Πρωθυμικτά, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβου- Πουργός Αλέξης Τσίπρας. Ανάμικτες είναι οι αντιο νέος κατώτατος μισθός Που θα ισχύσει
αυξάνεται κατά 1 1 %, η κατά 64 ευρώ, στα 650 ευρώ
ζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σελ 4-5
Πιο ευέλικτη ΚΑΠ
Εξέλιξη καταθέσεων
επιχειρησεων
και νοικοκυριών (εκατ. ευρώ)
Ολα έτοια νια έκδοση
Πενταετούς ομολόγου
ΑΠΑΟΠΟΙηση των διαδικασιών, μεγαλύτερη
τοδότηση ζητησε η χώρα στη χθεσινή
διαπραγμάτευση για την αναθεώρηση της
ΚΑΠ, στο πλαίσιο του Πολυετούς ΔημοσιονοΣτόχος του Δημοσίου η αν
Πλαισίου της περιόδου 2021-2027
Αν και στην επίσημη ανακοί
νωση Προς το Χρηματιστήριο
αναφερόταν ότι η έκδοση θα
προχωρησει στο «κοντινό μέχ
λον και ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές», όλα συγκλίνουν στο ότι σχεδιάζεται το βιβλίο προσφορών να κλείσει μεσα στις επόμενες ώρες και η
εκκαθάριση της έκδοσης να
ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Στόχος της ελληνικης
5ετών ομολόγων Που έγιναν το
2014 και το 2017, Υπενθυμίζε
ται ότι τα Προηγούμενα 5ετή
ομόλογα είχαν εκδοθεί τον
Απρίλιο του 2014(με επιτόκιο
4,95%) και τον Ιούλιο του 2017
(με επιτόκιο 4,625%). Οι εκδόσεις του ελληνικού Δημοσίου
θα αποτελέσουν ορόσημο για
τις ελληνικές τράπεζες, Προκειμένου και αυτές να Προχω.
ρήσουν σε αντίστοιχες, Πραγ.
ματοΠοιώντας μια Πολ
ενώ η πλειονότητα των κρατών-μελών κινεί
ται προς την ίδια κατεύθυνση, σελ.12
Σχέδια για ακτοπλοϊκή
σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
Μελέτη για την επεξεργασία σεναρίων αναφορικά με τη δυνατότητα ακτοπλοϊκής
σύνδεσης μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας Προωθεί η κυπριακή κυβέρνηση, σύμφωνα με τα
όσα υποστήριξε η υφυπουργός Ναυτιλίας
της Κύπρου, Νατάσα Πηλείδου, στην Eni
τροπή Μεταφορών της Βουλής της
μεγαλονήσου, σελ.13
01'02 '03 '04 05 06 '07 '08 '09 '10
Το δώρο «φούσκωσε» τις καταθέσεις
είναι να αντληθεί Ποσό
υπόθητη
Ενυποσακό άλμα κατά 3.1 5 1 εκατ. ευρώ Παρουσίασαν τον Δεκέμβριο του 2018 καταθέσεις
του ιδιυ τικού τομέα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους επταχύνθηκε στο 6,3% ano 5,9% τον
προηγουμενο μηνα. Σε ο,τι αφορα τις καταθεσεις, α κει να σημειώθει ηως Παραοοσιακα τον
Δεκέμβριο αυτές ενισχύονται κυριως λόγω του δωρου. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνολου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 10,4% από 6,4% τον Προηγούμενο μήνα, σελ 7
με ένα επιτόκιο Που δεν θα ξεπεράσει το 3,5% 3,75%, ώστε
να είναι τουλάχιστον κατά μια
μονάδα χαμηλότερο σε σχέση
ματα αναγκαία έξοδο στις αγορές. Ωστόσο, οι ελληνικές τρά
πεζες απέχουν Πολύ από το να
επιτύχουν επαναφορά στην κα
νονικότητα, σελ. 2-3
Πιο κοντά
Πρεσπών από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Χθες έγινε και το πρώτο
Ανάγκη
αλλαγής
ία ένταξης της Π
NATO, χωρίς να προκύψουν ενστάσεις από
ις χώρες-μέλη της Συμμαχίας. σελ 20
του ΟΛΠ
διαδικαστικού λιμένατουΟΛΠ.Τ νεταιριώνδεκτές
ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΩΝ Η ΜΕΙΩΣΗ
ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΑΚΟΥΛΑΣ
Συμβούλιο της Επικρατείας
ΙΟΒΕ-ΓΙΣΕ
Σεονο Con xtov nwoi non
αναζήτηση εναλλακτικού
σχεδίου εισέρχεται η διοίκηση
της Τιτάν μετά την αποτυχία
της δημόσιας Πρότασης Που
υπέβαλε n Titan Cement International SA., mv οΠοία συν&
στησαν οι ιδρυτές και βασικοί
μετοχοι της τοιμεντοβιομηχα
νίας, με σκοπό την αλλαΥη
Παραμένει σε ισχύ η προσωρινή αναστολή της
διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την επέκταση
του επιβατικού λιμένα του ΟΛΠ. Το ΣτΕ έκανε δεκτές
αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων τωνεταιρειώνΤέρνα
ΑνώνυμοςΤουριστική,Texv1n και Ναυτιλιακή Εται
ρεία και|&P-ABARAE, 01 ΟΠοίες στρέφονται κατά
της Αρχης Εξέτασης Προδικαστικών Προσφωνών
καιτου ΟΛΠ Παραλληλα τοΣΕθ τει νομικά nmpaa
και Προβληματισμούςόσον αφορά ην Παραχώρηση
ης του Πα
ο Ντράγκι
ραΥΟικου μοντελου στη χώρα
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Έ ο μος
αγροτικος, τονιζουν μιΛωντας
VlaOpaon
νχρεια
ς του ΙΟΒΕ, Νίκος
ΑΠΕΙΛΗ ΠΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ
νελληνιου Συνδέσμου Εξαγω
ΑΘΗΝΑΤα6307 -041%)
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ/Dow JONES 24.46988
1,08%
ΛΟΝΔΙΝΟ FTSE 10067471
ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ/DAX-30 11.21031 463%)
ΠΑΡΙΣ /CAC-40488858-076%
ΧΡΥΣΟΣ 1.30327
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 60,15
ΕΥΡΩ ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1426 A

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Συρία: Κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου μετά από νέα σεισμική δόνηση
  Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών σημειώθηκε στην Συρία σήμερα γύρω στις 10 μ.μ. με επίκεντρο τη μεθόριο Συρίας-Λιβάνου. Ο συγκεκριμένος σεισμός έγινε αισθητός στη Δαμασκό, ενώ είχε ως αποτέλεσμα και…Συρία: Κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου μετά από νέα σεισμική δόνηση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στόλτενμπεργκ: Πρόκληση για το ΝΑΤΟ το κινεζικό μπαλόνι που περιπλανήθηκε στις ΗΠΑ
  Το κινεζικό μπαλόνι που περιπλανήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα αποτελεί πρόκληση για την ασφάλεια της συμμαχίας των 30 μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και άλλων χωρών σε όλο τον…Στόλτενμπεργκ: Πρόκληση για το ΝΑΤΟ το κινεζικό μπαλόνι που περιπλανήθηκε στις ΗΠΑ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Κόκκινο»… εξπρές και στο Βερολίνο
  Ένας «διαστημικός» -για πολλοστή φορά φέτος- Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης (και) στο Βερολίνο, συνέτριψε την Άλμπα με 93-60 χωρίς Σλούκα και Πίτερς για άλλο ένα βράδυ (τρίτο), σημείωσε πέμπτη συνεχή…«Κόκκινο»… εξπρές και στο Βερολίνο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στο Παρίσι έφτασε ο Ζελένσκι
  Στο Παρίσι προσγειώθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον βρετανικό αεροσκάφος που τον μετέφερε από την Βρετανία στην Γαλλία. Τον Ουκρανό πρόεδρο υποδέχθηκε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού.…Στο Παρίσι έφτασε ο Ζελένσκι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πτώση στη Wall με φόντο τα εταιρικά αποτελέσματα- Βούλιαξε η μετοχή της Alphabet
  Με πτώση έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση η Wall Street με την προσοχή των επενδυτών να επιστρέφει στα εταιρικά αποτελέσματα για το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Η Wall Street εξακολουθεί επίσης…Πτώση στη Wall με φόντο τα εταιρικά αποτελέσματα- Βούλιαξε η μετοχή της Alphabet - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ