Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

34 επιχειρήσεις
βραβεύτηκαν
στην εκδήλωση
για τα 100
χρόνια του ΕΒΕ

σελ ~ 7

Ο Χρήστος
Βράνος από
επαγγελματίας
φωτογράφος,
παραγωγός
σπιτικής
μπύρας και
καρυδιών

σελ ~ 12

Γιατί δεν
προχωράει η
ανάπλαση του
λαογραφικού
Μουσείου
Κοζάνης ;

σελ ~ 13

Τρενάρεται η διαδικασία
των προσλήψεων στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη - Προγράμματα για παιδιά
σε ετήσια βάση και κάρτα μέλους

σελ ~ 13

ΑνεξΑρτητοποιεiτΑι ο πΑνΑγιωτης ΚaλφΑς
Με εννιa ο ςυνδυΑςΜoς του νiΚου ςΑρρh
η ςυγνωΜη του ΚοςΜa ΚΑλεντεριaδη

Η Συμφωνία των
Πρεσπών δίχασε ακόμα και
το Επιμελητήριο Κοζάνης

σελ ~ 5

Συνεδρίασε
η Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων
στην Κοζάνη
- Στο επίκεντρο
η στήριξη των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
και η αξιοποίηση
των συγκριτικών
μας πλεονεκτημάτων

6918

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

ολυΜπιΑ τελιγιοριδου:
«Με Αυτη τη ςυΜφωνιΑ
οι γείτονες ΜΑς δεχοντΑι
οτι ο ΜεγΑς ΑλεξΑνδρος
ΑνηΚει ςτην ΑρχΑιΑ
ελληνιΚη ιςτοριΑ»

σελ ~ 3

Πιστός
στην
ομάδα
του ο
Κώστας
Κυριακίδης

σελ ~ 5

Ν. Σαρρής:
«Η Μακεδονία
είναι μία και
ελληνική»

σελ ~ 24

Ο χρόνος
κυλά
ανάποδα
για το νέο
Πανεπιστήμιο
Δυτικής
Μακεδονίας

σελ ~ 12