Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 29/01/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7033
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ημοπρασία6μηνων εντόκων ύφους 25εκατ.
Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019
Βορείου Ελλάδος
Ποιοι φόροι στήριξαν
θασυνεχιστεί τα κρατικά έσοδα ΤΟ 2018
διάλογοςμετην
Στα 3,23 δισ. ΤΟ Πρωτογενές πλεόνασμα του 2018, κάτω του
στόχου λόγω της σύμβασης του ΔΑΑ. Τα φορολογικά έσοδα
που κινήθηκαν χαμηλότερα των εκτιμήσεων. Μειωμένο κατά
1,2 δισ. το ΠΔΕ. Συνεχίστηκε η «δίαιτα» στις δαπάνες.
κυβερνηση
Μειωμένο έναντι του στόχου ήταν
το πρωτογενές πλεόνασμα σε σχέση
με τους στόχους στο τέλη Δεκεμ
Παρατείνει Τη διαβούλευση για τον κανονισμό
Τυχερών Παιχνιδιών η ΕΕΕΠ
υρουδελιο εκτελεσης μετο ναλ
λογισμού.Βασική ama της απόκλι.
σης είναι όπ δεν εισπράχθηκαν τον
Δεκέμβριο, όπως είχε ηροϋπολογστεί, αλλά μετατέθηκαν για τον
Ιανουάριο, έσοδα 1,115 δισ. ευρώ
ΟΠΟ Την επεκταση της συμέασης
Παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
Μετά από σχετικό αίτημα φορέων της αγοράς, η Ε.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει Την Παράταση
της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης επί
Του σχεδίου Κανονισμού διοργάνωσης και
διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω του διαδικτύου και Του σχετικού Τεύχους Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΤΕΠ) και καλεί όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς και κάθε πολίτη να
διατυπώσουν σχόλια στον ιστότοπο
www.opengov.gr έως τη ΔευΤέρα 4 Φεβροαριου 2019 και ώρα 16:00
ειώθηκαν
>>( 3η
χαρτονομισματα του
την αύξηση «Περισσότεροι από Παροχές μητρότ- H
Υπουργός Φεβρουαρίου
του κατώτατου 600.000 εργαζόμε- ητας, το επίδομα Εργασίας
μισθού θα ωφεληθ- νοι», σημειώνει, θα επίσχεσης εργασίας σημαίνει ότι «Το αύξηση
ούν αμεσα περίπου ωφεληθούν αμεσα ή διακοπής εργα- ακριβές επίπεδο της κατώτατου μισθού,
880.000 συμπολίτες απότην αύξηση Του σιών της επιχείρη- αύξησης θα ανακο- θα καταργήσουμε
μας», τονίζει η Υπο- κατώτατου μισθού, σης, Το επίδομα νωθεί από Τον Τον λεγόμενο υπουργός Εργασίας, Παράλληλα, Προσθ. διαθεσιμότητας, η Πρωθυπουργό, κατώτατο μισθό για
Κοινωνικής Ασφάλι- ΕΤε, θα αυξηθούν αποζημίωση ασκο- Μετά από έγκριση τους νέους έως 25
σης και Κοινωνικής συνολικά 24 επιδο- υμένων σπουδα- Του υπουργικού ετών. Θα υλ0nom
Αλληλεγγύης, Έφη ματα «nou συνα- στών,τα onoia λαμ- συμβουλίου, θα σουμε έτα Την κενΑΧΤσιόγλου
στην εφημερίδα μεταξύ αυτών Το συμπολίτες μας»
"Documento".
επι- Παράλληλα με την
κατά λάθος".
για 880.000
Ψαλίδι σε χιλιάδ
συνταξεις
βάνουν περισσότερυπογράΨωτηνυποΤρική μας δέσμευση
Τωνται
and 280.000 υργική αηόφαση γι
την αύξηση που θα
ισχύσει από 1η
κόσμο της εργασίας
καιτους νέους»
επίδομα ανεργίας, οι