Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

29

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5050

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ν.∆.: ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ
ΝΑ ΕΙΧΕ ∆ΟΘΕΙ
ΑΠΟ ΤΟ 2017,
ΑΠΕΛΠΙ∆Α ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΤΑ 11%

ΠΩΣ ΠΑΡΑΣΥΡΘΗΚΕ ΑΠΟ
∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΙΣ ΙΤΙΕΣ

Μάχη δίνει
το τρίχρονο
κοριτσάκι
ΣΕΛ. 5

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Γρήγορα,
τακτοποιηµένα
και… όχι
αναγκαστικά!
ΣΕΛ. 7

«Καµπανάκι»
από την αγορά

ΣΕΛ. 13, 38

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΕΙΡΞΗ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΣΕ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ 28ΧΡΟΝΗΣ

«Επεσαν» τα ισόβια

για το µακελειό της Αµαλιάδας
ΤΙ ΣΥΝΕΒΑΛΕ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ Μ.Ο.Ε. ΠΑΤΡΑΣ,
ΠΩΣ ΤΗ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ
ΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ
ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΕΠΤΑ ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Κ.Ο.
ΤΗΣ Ν.∆. Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ
ΜΙΛΗΣΕ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

Συστράτευση
για νικηφόρες
µάχες το 2019
ΣΕΛ. 3

Ένοχος σε
δεύτερο βαθµό
ο Αµβρόσιος

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 5

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ «ΠΕΡΑΣΕ»
1-0 ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΟ∆ΟΤΟ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ

Στόχος
επετεύχθη
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:
ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΕΡΓΑ
ΣΕΛ. 21-26