Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διοφωνω μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
Ιανουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5698
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
-ΒΟΑΤΑΙΡΟΖΤιμή Φύλ. : 0.15 €
Πραγματοποιήθηκε
η κλήρωση των οικοπέδων
στο νέο οικισμό της Ποντοκώμης
Σελίδα 14
Συνεδριάζει
Το δημοτικό συμβούλιο
Κοζάνης
Δευτέρα 28 Ιανουαρίου
01 «Κλειδώνει»
Σελίδα 12
η αύξηση του κατώτατου μισθού
Πέριξ των 50 ευρώ,
φαίνεται nas «κλειδώνει»
η αύξηση
Σχέδιο επέκτασης
δικτύων φυσικού αερίου
στην περιφέρεια
του κατώτατου μισθού
Σελίδα 13
Πα τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα αναμένεται
η πρόσκληση για ένταξητων επενδύσεων
στα ηεριφερειακά Engelp σιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ
ΕΠΣ Κοζάνης:
Αναβολή των αγώνων
Επιμελητήριο
Σελίδα 11
κοςανης
του Σ/Κυριακου Εορτασμός
Σελίδα 24 χρονων απο
την ίδρυση
26 και 27 Ιανουαρίου
των 100
Η αβάσταχτη
Ελαφρότητα της χώρας
Δεν υποστηρίζει κανείς ότι η Ελλάδα θα έπρεπε
να θυμίζει τη Γενεύη του Καλβίνου, τότε που ο
μέγας προτ στάντης μεταρρυθμιστής επέβαλε
μια αυστηρή καθημερινότητα χωρίς ευθυμία και
γέλιο, αλλά η χώρα μας αποδεικνύει συνεχώς ότι
βρίσκεται στο άλλο άκρο. Είναι η χώρα της αβά.
σταχτης ελαφρότητας και το αποδεικνύει συνε
χώς. Η καθημερινότητά της είναι γεμάτη με
αβάσταχτη ελαφρότητα, δεν μπορεί να ζήσει
χωρίς αυτήν και φροντίζει παντα να βρίσκει θέ.
ματα-που αντικειμενικά είναι πολλές φο
Με τριήμερο εκδηλώσεων την Παρασκευή
το Σάββατο και την Κυριακή 25 και 26 και 27
Ιανουαρίου 2019 θα
εορταστούν τα 100
χρόνια από την ίδρυση
του Επιμελητηρίου Κο.
Σελίδα 9
συνέχεια στη σελίδα