Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρώτο στην κυκλοφορία, πρώτο στιςυδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαρακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ»
ιδρυτές-Διευθυντές: Μιχαήλ Α. Δουκ
ιδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
16ιανουαρίου 2019
ητροηολίτης Σάμου: wruspoonyv Καζάνι Που βράζει το Βαθύ!
μας εκφράζουμε την εογνωμοσύνη
αΠοτελέσματα της ακολουθούμενης ηολιτικής των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων και ψευδών από ηλευράς unoUργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής Ζίσαμε
εντονότερα την προηγούμενη εβδομάδα με τις Πορείες διαμαρτυρίας των μεταναστών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο νησί μας
ητροηολίτης Σάμου & Ικαρίας, όΠως και πολλοί άλλοι ΜητροΠολίτες
την Προηγούκύρωση της Συνθήκης των Πρεσηών".
ειρηνική διαμαρτυρία μας υπερβαίeeoc στο Έθνος μας, μέσα από τους.
ανα τους αιώνες, υπέρ Πίστεως και na.
ματικό ηροσανατολισμό, αφορά μόν
ίδος αγώνες των Πατέρων μας.
βάλλουν σε όλους εμάς
Op80δοξους Ελληνες αηογόνους τους, να μην
un°στείλουμε την σημαία του καθήκοπατριωτικό καθήκον και εποφειλόμενη
σθηκαν σε δυό βαλκανικούς Πολέμους
Από την δεύτερη ημέρα της Πορείας διαμαρτυρίας των μεταναστών Που, σύμφωνα με την αστυνομία, συγκεντρώθηκαν Περίου 1.000 άτομα. (Φωτό: r.
2 n°ρείες διαμαρτυρίας ξεκίνησε η Προηγούμενη
αφρικανικων χωρών Που έχουν εγκλωβιστεί στο νησ
ταναστευτικής Πολιτικής, οι
Πρωί της Δευτέρας, 21 Ιανουαρίου, ξεκινώντας στις
Αρχκά κινήθηκαν μέχρι το Μαλανάρι, αφού τους συ20-To-κατέβασμα» των διαμαρτυρόμενων από τ
ΚΥΤ ε χε κατεύθυνση την napaniaKM της Πρωτεύουσας. Κρατώντας κλαδιά δαφνης, θέλοντας ν
πως η
φωνα αν συνθήματα όπως Samos no good» και
«Libere». Αρχικά διαμαρτυρήθηκαν έξω από το λιμε.
ναρχείο Σάμου και αφού διέσχισαν τ
nonnc. npaypatoncinoav διαμαρτυρία
της Ελληνικής μας Πατρίδος και δη μας Μακεδονίας. Avan μετ
στο κέντρο της Πόλης. Παρόλα αυτά όταν ολοκλήρωντι της Ελληνικής μας Μακεδονίας
Συντασσόμαστε πλήρως και αηολύτως
θνενερτήριο και Πατριωτικό κεί,
μενο των 22 Αδελφων Μητροοητων
μας και εκ ο Ζουμε την ευγνωμοσύνη
μας για τις θυσίες των Πατέρων μαςΊ μας, λόγω των απανωτών καθυστερήσεων που έχει
ενθυμούμενοι με ενάρ
του εθνικού μας ΠΟΙητή Κώστα Παλαμά
υΠηρεσίες nou καταγράφουν και κινούν τις διαδικασ
συνθήματα για τον απεγκλωβισμό τους από το νησί
Δεν σημειώθηκαν έκτροπα ούτε συνέβη κάτι ανησυχητικό αλλά οι κάτοικοι του Βαθιού έχουν αρχίσει
είστε, μην ξεχνάτε! Δεν
χέρια σας μονάχα. Ox, χρωστάτε και | ΎΠατης Αρμοστείας και υΠουργείου ddou δεν φανε.
μφωνία Που έχει υπογραφεί μεταξύ
ραλιακή της
icea δώσουμε το napovano τα
στο ίδιο τους το σπίτι ενώ μεγαλώνουν
ική διεύθυνση Σάμου και στη συνέχεια βρέθηκαν τα ερωτηματικ
θύνη για τη μεταφορά αυτών των ανθρώηων
ι μετανάστες κρατούσαν ηλακάτ, στα οποία αναγρά.
φονταν συνθήματα όΠως χρειαζόμαστε ελευθερία,
οι έγκυες γυναίκες,
συνθήκες διαβίωσης. Είμαστε νθρωποι» και «ΑναΠούμε την Ελλάδα αλλά χρειαζόμαστε την ελευθερία
μας».
μεταναστών και έχουμε όχ' και τόσο ειρηνικές εκδη
λώσεις
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι άμοιρε
θυνών ΜΚΟ Που λειτουργούν στη Σάμο σύμφωνα με
όσους γνωρίζουν τι κρύβεται πίσω από τέτοιου είδ0UC
καταστάσεις, με n°ρείες και διαμαρτυρίες που έχουν
αρνητικό αντίκτυηΟ
μα δυσφήμισης στον τόηο μας.
Πρώτη Πορεία πραγματοποιηθηκε νωρίς το βραδυ
HOxvne συμμετοχή, Πε.
ρίπου 100 ατόμων, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες βροχές
ο νησί μας. Διαμαρτύρονταν για τις σuv6ηκες διαβίιδια υποφέρουν σε κακές
της 17ης Νοεμβρίου
ετέφεραν τα Προβλήματα
των αστυνομικών
στην ηγεσία της ΕΛΑΣ
Samos no good»
Πρώτη μεγάλη Πορεία με συμμετοχή 500 ατόμων
ρησαν τ
λλά με μεγαλύτερη συμμετοχή nou
σύμφωνα με την αστυνομία, ηραγματοΠΟηθηκε τ
τους 1.000 διαμαρτυρόμενους!
K ατα Πλειο
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
τρέχοντα υπηρεσιακά ζητηματα στον Νομό Σάμου και η βελτίωση της unnnncouve'Ετήσεκη οτυνομοσ Momar Maup δου και ο τ ς νοτου ric
Nts Προύπολογισμος του Δημου για το 2019
Ήταν τόσο αιλό!
σε διαδοχικές συναντήσεις που είχαν στην Αθήνα με την ηγεσία της Ελληνικής
τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης, ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο nou πραγματ°nolnenKE
την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, ο Προυπολογισμός του Δήμου Σάμου
υμφωνία των Πρεσηών an°τελεί
συμμετέχοντες αστυνομικοί όχι μόνο
την εκτός
έδρας μετακίνηση, αλλά τους napaκρατήθηκαν από Πρόσφατη μισθοδοσία
δημοτικούς συμβουλ°UC. Ειδικότερα οι δημοτικοί
σύμβουλο της-Δράσης. Ενότητας, Προοπτικής", της
.Na1κής Συσπείρωσης, και της .ΑνατροΠής.. ψηφισαν
ηματα Που αντιστοιχούν
της Αδέσμευτης Κίνησης Πολιτών κ
ρυθμίζεται από σχετι
η Περικοηή των κρατικών δαΠα
σταση της Παγίας ηροκαταβοο μεγαλύτερο μέρος των
συνταγματική μεταρρύθμιση
έργα. Ο επικεφαης της .Δράσης. Ενότητας, η
μενη τροηολογια νόμου.
του Πολεμικού
του ότι ο Προϋηολογισμός δεν έχει αναπτυ ιακά
αφού το 77% αφορ δαΠάνες ενώ
σημείωσε ότι σε μια τόσο σημαντική συνεδρίαση
Βόρειας Μακεδονία
Ένας άνθρωτος για όλες τις εποχές
Παραίτηση από τον Y. Y
ΥΠΟδοχής-Ταντ°Ποίησης
θα είναι το επίσημο όνομα της χώρας και έτσι θα τ
σύμβουλοι. Από την πλευρα του ο επικεφαΜς της
μέχρι 15 Νοεμβρίου 2018, όπως
νισμοί. Παράλληλα με την κύρωση της συμφωνίας θα
Λαϊκής Συσπείρωσης. κ. Κώστας Τ
υπάρξει διεκδίκηση yi
ια ηλήρη κρατική
νύσει Πάνω από 4 χρόνια enteiac, n
αδιαφορία, nou έχει επιδείξει, έχουν ως an°τέλεσμα
ματικ
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 26), της
ιροτέρευση της κατάστασης nou βιώνει και nou
ηαρουσ
ζει το νησί μας όλο a
τέλειας της τοΠικής αυτοδιοίκησης. Από την πλευρά
του ο επικεφαλής της Αδέσμευτης Κίνησης Πολιτών
είηε ότι θα υΠερψηφίσει τον
αντίστοιχα θα υπάρχει Πρεσβεία της Δημοκρατίας της
Βόρειας Μακεδονίας στην Αθήνα και Γενικό Προξε
στη Θεσσαλονίκη.
δημοτική
ν έχει μπει στη διαδικασία να ανα
πλήρη ενεργοποίηση της συμφωνίας ε
M. H an°συμφόρηση nou
ξεκινά και μία εξάμηνη Προθεσμία nou αφορ
κεδονίας στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό
μετώπισης των p°βημάτων με βάση τ
μπεριληφθούν στο Πρόγραμμ της και κ
ρχαίας Ελλάδας ή της Αρχαίας Μα
κοίνωσή της η δημοτική Παράταξη 'Ανατροπή
ΕΠίσης, η Ανατροπή έθεσε μια σειρά ερωτημάτων για
σημειώνει
Οφραγίδα του»,
έλλει γενέσθαι με τον υπάρ
κοτερα τα εξης
α της δημοτική
αρχής, Που έχει ως αποτέλεσμα τη χειροτέρευση της
κατάστασης Που βιώνει η Σάμος.
ανακυκλώσιμων υλικ
θα δημιουργηθούν νέοι
αθμοί και σε άλλες ηεριοχές του
υπουργικο
εδώ και 4 xpovia, αλλά και την ανυπαρξία οράματος.
ΜΕΛ (Μονάδες επεξεργασίας
Είδατε Πόσο απλό ή
Πρώην Πρωθυπουργοί της Ελλάδος; Ox, αλλά κανείς
μας με διεθνή a
Προέδρου της Βουλής.
ηικά θα λειτουργήσουν οι υπάρχουσες.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα