Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Και τώρα διεύρυνση και ανασχηματισμός
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟ ΔΙΑΔΟΧΟ
ΠΑΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ EE.
KONTRA
KCNTRA
Η τεράστια επιΤυχία Του Αλέξη, καταλύτns ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
: ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ :
rprar ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
kontranews.gr
Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 . Etos 60 . Φύλλο 1548 . 0,50 €
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΕ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
Ανυμενε αισυν ασυ
μεε ηματικά
ΗΙΣΤΟΡΙΚΗ Συμφωνία τω Tupe ως ν aut a ayn o AenT όλους τους
του νομικη α αλλά πτοοοοοσε eu ou yov ετο να αμα είο δος
μετρειςς Συμφωνίας ε ναι η διεύρυνση της κοινοβουλευτικ ςΥ EXor npia3
290.072 δικαιούχους
Τη Δευτέρα
η πληρωμή 10U
Κοινωνικού
Εισοδήματος
ξένους ηγέτες και τον διεθνή Τύπο ως τεράστια νίκη του Αλέξη Τσίπρα λειως καταλύτης των εξελίξεων
του τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο σηματοδοτεί ραγδαί
ες Πολιτικές εξελίξεις.
Στα άμεσα σχεδια του Αλέξη Τσίπρα μετά την Πολιτική κεφαλαιοποίηση της
τε ας
ΣΤΗ ΣΕ.5
Σαρώνει»
Κοινοτικό Πρόγραμμα
ΕΠΙδοτήσεις
14.000 ευρώ σε
επαγγελματίες
γεωργούς
έξι νεκροί, 30
άτομαστη ΜΕΘ
ΣΤΗ ΣΕΛ. 5
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Ο Αλέξns γράφει ιστορία
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ των Πρεσηών anorehe
Την ηρώΤη μεγάλη δηλωματική επιτυχία Tns
Ελλά&as μετα από ηολλές δεκαετ!es
κυβερνήσει$ μεΤράνε μόνο onoruxies και
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ naponέμπει μονίμως OTIS
καλέν6es οπό το 74 μέχρι σήμερα εξαιτία$ Tns
οτολμ'os nou επέδειξαν οι κυβερνήσει$ τόοο
στηνΕλλάδα όσο και στην Κύπρο.
Πανικός» στην Αμφιλοχία
Ψαράδες έκαναν
ουρά νια να μαζέψουν
ναρίδες με τους
κουβάδες!
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ nskop opvno svedi ο
onpe sanovo.KKoo οκά οοολυση ερ
Κόκκινηομιχλη:Τοιεριερνοφαινόμενο
Που«OKE11ασε»τακινιύ
δοφάνηκαν εληίδεs γιακάΠοια λύση την
onoia τορπιλισε ο ίδι0s ο τότε Πρωθυπουργός
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ auris Tns εηικίνδυνη$
αδράνεια5 ήταν νο Πογιωθεί το καθεστώς
EEA. 5
ου και τα
Γραφουν
EAENH
Κατεχόμενα να γίνουν Προέκταση ms
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 7
EEL 8