Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

26

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5048

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΣΙΠΡΑ:
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

«ΠΕΡΑΣΕ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Η «ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»

Μητσοτάκης:
Εγκατέλειψαν µια
εθνική γραµµή
δεκαετιών

Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ-Μ. ΚΥΡΚΟΣ
ΜΙΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ηχηρό
µήνυµα για
την αξιοπιστία
της Ε.Ε.

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΕΛ. 10

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ
Η ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ

ΓΕΜΙΣΕ ΤΕΤΡΑΠΟ∆Α ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ

ΣΕΛ. 3

Περίεργη υπόθεση

µεταφοράς ζώων µέσω Πατρών

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-ΓΕΩΤΕΕ

«Ασπίδα» στην
ελαιοπαραγωγή

ΣΤΟΙΒΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΒΑΝΑΚΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ Α∆ΕΣΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 6

ΣΤΗΝ «Γ» ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε’ ΚΑΙ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 46ου ∆.Σ.

Μαθήµατα δηµοσιογραφίας!
ΣΕΛ. 4

ΠΑΓΩΣΑΝ ΤΑ ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ

«Αντίο»
µε δάκρυα
στον Ανδρέα
ΣΕΛ. 2

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΒΟΜΒΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑ

Παρεµβάσεις
από την
Αχαΐα στην
Καρδίτσα
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΞΟ∆ΟΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΣΕΛ. 19-26