Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ihileld Τέλος τα Ιέματα στον ΠΑΣ
Σάββατο 26 Κυριακή 27
Ιανουαρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6270
Τμή0,60€
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ 11 11 EIE
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 | e-mail: [email protected] 1 www.neoagones.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΟΤΕΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
τα Τ Ο pHK
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΡΟΤΖΕΚΤ ΠΑ ΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
υπόσχεται ο Δ. Μάτσας
τη γν υστη εδώ και μήνε& npo8eon
του να ειναι υΠΟΨηφιος Δημαρχος
011ύθος υπάρχει.
Ψάχνει την αφήγηση
νακανώνει ο Δημητρης Mntong.
σddnto, για το συνδυασμό «Αλλααναλοει το Πολιτικό του σκεπτικό
δικαιολογει mv an0φαση του να
ασχοληαει με τον tono του και επιtaeto1 στη δημοτικη αρχη του navΣτα Ιωάννινα τα Πανελλήνια
Πρωταθλήματα Αρσης Βαρών
80ον qetog τα Πανελληνια Πρωοαληματα όλων την ηλικιακών κατενδιαφερον της Περι pepux Hnelσυνδυασμό με το γεγονός ότι τα
πόλη αναδειςης ταλέντων στο
ο στε στις 19-20-21 Απριλίου η
KOpu pala αυτη διοργάνωση να
22 τοπικές κονότητες
στα Κ. Τζουμέρκα
στο Πρόγραμμα κατά
Το Πρόγραμμα Εταιρικής Kovu
κής Ευ60mg tng ΠΩΤΗΣ ΑΕ, «Μια
Η Ηπειρος «ταξιδεύει»
σε 19 προορισμούς
xup100 Boupyapa, στα Κεντρικά
Συμμετοχη σε Ecatoeg στο eSarerδήγματα
φιλ0SEVla Sevaw tour operators αλλά
και avddeSn τυν φυσκάν και ΠολιΤσίπρας για Νόμπελ
Προφανως και Tot ρας εχει αέσει
ισχυρή unoynporta για το Νομπελ
Ειρήνης, μετα την κρωση ano την
ελληνική Βουλή της Συμφωνίας των
anon mg Υαστονομιας και των
Bavel to npoypoppa τουριστικης Προto 2019. H nponanan twN tokGnv
τουριστικη np08ολη ενώ η tonKn
κυρώθηκε η Συμφωνία
των Πρεσπών
για npurn φορα Το npOYPqpa τουριστικής Προβολής του 2019 anored
μερος ς συνολικής στρατηγικής nou
8a ολοκληου Bel με το κλεισιμο tou
ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ