Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website Website







Recognized text:
wP κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
nou ayarná
τον τόπο του
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
να 8uoapeotei
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ιδιοκτ
ητη -Εκδότης . Δ ευθυν ης ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ-Ε ος 450-la φύλλου 11399 T
0 60 ευρω . Τετάρτη 23 Ι ουαρ ου 2019
ΓΙΑ OAEOPIEENNENEIEL
ΑΠΟ ΤΗ ΥΜΦΩΝΊΑ ΤΟΝ ΠΡΕΜΝ
φοδρή ε να, η Αστυνομίας ηροκειμΕ- ουν αεριμένη ουάδα να
κριτική για την νου να εευηηρετησις φτασει ως τον Αγνωστο
στάση της Κυβ4p, τις μικροκομματικές της Στρατα m, gvd ό 01 .
ερωτηματα nou κουκουηοφορ0uc vaKu.
ρακής στο Σύνταγμα. Η
xouv anavtneei aro
στους δρόμους της npaΚυβ4vnon ακόμα και ψε το unoupysio npo.
WHAT A ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 2012019
ΙΟΨΗΦΙΣΜΑ
ΡΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ!
Τια να μην τρε1r0ούμε κιόλας
To napov papulaz ην Πρωία της 20ης Ιανουαρί
ου 2019 και συμπληρώ0pce το enndyeupa us tian
της 'διας η.
ιήριο!
ΤΗΝ ΨΗ00 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΔΕΝ ΤΙΝ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ,
ΤΗΝΔΙΝΕΙ Ο ΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΝ ΕΚΛΟΓΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
or una o
μένου ουν
ματος της nrAM
καταλογία noντιηολίτευση
μυδιογρόφος. Να uwv ιστορία μας και το
Βουλη με την ψηφο Yu.
on Tainpa n
με ΕΝΚΕφαΑής έναν συμφωνία αντί0gxn κτών.uca poooonuv no.
συμφωνία nou t topκός ζωής του tinou.