Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 23/01/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7029
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Μέτρα για να μην φτάσει η αύξηση τιμών στους καταναλωτές
Βορείου Ελλάδος
Eurobank:
παρέμεινε αμετάβλητο σε μηνιαία βάση
Γιατί δεν Προβληματίζει
Τουριστικό άνοινυα στ!
αγορες αλτοςκαιΔου, η στασιμοτητα στα ποσοστα ανεργιας
βλίνουαπότονδήμο
Δεν αποκλείουμε να εμφανιστεί περαιτέρω στασιμότητα ή και
οριακή αύξηση του ποσοστού ανεργίας χωρίς να επηρεάζεται
το συνολικό ετήσιο μέγεθος το οποίο αναμένεται να διαμοροωθεί κοντά στο 19,5% το 2018 από 21,5% το 2017.
θεσσαλονικης
Eurobank
Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστι.
κής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανε
ργιας στην Ελλάδα τον Οκτώβριο 2018
Παρέμενε αμετάβλητο σε μηνιαία βάση
Νωριτερα 01 Πληρωμές συνταξεων
Φεβρουαριου από Τον ΕΟΚΑ
κονδιαμορφι θηκε στ κού5%ναμικού
συνόλου του εργατικού δυναμικού
(4.720,0 χιλιάδες άτομα). Σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο μήνα του Προηγούμε
νου έτους καταγράφηκε πτώση της
τα ηςτών-2,4 Ποσοστιαιων μοναδων
ΠΜ ενω σε σεση με το ιστορικό
υψηλότου Ιουλίου 2013, ήτοι 27,9%, η
σωρευτική μείωση ήταν-9,3 ΠΜ.
Η Διοίκηση του ΕΟΚΑ ανακοίνωσε ότι οι συντάξεις του μηνός
Φεβρουαρίου 2019 θα καταβληθούν νωρίτερα στους συνταΣυγκεκριμένα:
ξ ούχους κατά Παρέκκλισητης nayia no por ς για Τις καθορισμένες ημερομηνίες Πληρωμών (ΦΕΦΚΑ/51852/1841/7-12. Την Παρασκευή 25/1/2019 θα καταβληθούν (αντί της 30ής
1 vou a ou ο συντά εις του μηνός βρουαρου στους
συνταξιούχους του ΕΟΚΑ Που προέρχονται από το πρώην ΙΚΑ,
το Δημόσιο και λοιηούς φορείς και
2016 DE 402 Bv c
ειμενουν
μην υπάρχε μεγάλη
oνική απόσταση σε σχέση μεπς συντάξεις του μηνός Ιανουαρίου 2019 nou np°Πληρώθηκαν στις 19 και 21 Δεκεμβρίου
για τις εκκρεμότητες
με τους
δανειστές
>>( 3η
Συνεχίζονται μέχρι του Συλλόγου Δικα. Η απόφαση ελήφθη στικοί υπάλληλοι θα
την 1η Φεβρουα- στικών Υπαλλήλων ομόφωνα από το κλιμακώσουν mg Ακόμη, θα αναλάβει
ρίου 2019 οι καθ. Ελλάδος.
ημερινές δίωρες
διακοπές (από Μοναδικό αίτημα Συλλόγου καθώς ρινές
13:00 έως 15:00) του Συλλόγου είναι δεν έχει ικανοποιηθ- εργασίας
των δικαστικών η κάλυψη των εί ακόμη το αίτημα συγκέντρωση δια- καιΕισαγγελέων και
υπαλλήλων της κενών οργανικών τους για επίσπευση μαρτυρίας στο υπο- τον Δικηγορικό
Αθήνας σε όλα τα θέσεων των δικα- των διαδικασιών υργείο Δικαιοσύνης Σύλλογο Αθηνών
ακροατήρια των στικών υπαλλήλων πρόσληψης των ενώ θα ζητήσουν για τα ζητήματα
Ποινικών και Πολι- στις δικαστικές νέων δικαστικών και συνάντηση με συνθηκών
τικών Δικαστηρίων, υπηρεσίες της Αθή- υπαλλήλων
μετά από σημερινή νας.
ομοφωνη an0φαση
Δ ' o ' κ η τ ι κ ό
Συμβούλιο του
κνητοποιήσεις τους ο Σύλλογος Πρωτομε τρίωρες καθημε- βουλία για κοινή
στασεις συσκεψη με την
και Ένωση Δικαστών
στα Δικαστηρια
Υπεγράφη η σύμβαση για τη
μονάδα αποβλήτων Αλεξανούπολης
Τον υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη
Καλογήρου
εργασίας.
τηληΦεβρουαρίου
Παράλληλα, οι δικα-