Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκτός κυπέλλου ο ΙΑΣ 2115
Τετάρτη 23
Ιανουαρίου 2019
Ap. Φύλλου 6267
Τιμή 060€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 l e-mail: [email protected] l www.neoagones.gr
Παίρνει Πίσω υν
Παραχώρηση αρχαιολογικών
χώρων στο ΥΠερταμείο
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
-H-Ανεβάζουν στροφές οι
υποψήφιου ήμαρχο
ηγεσια και Sexuplzel to 84α των
2.330 ακνητυν και
πολιτ στικοο ενδιαφέροντος ano τα
υπόλοια 10000 ακνητα nou napaxuonancav εν μια vuKd στο Υπερταμειο. Onug αναφερει το ΑΠΕΜΠΕ 8a συνεχιστει η διαδικασια
tutonotnog τυν ακινήτων tns
ως άνω αΠόφασης του υπουργο
Οικονομικών για triv bc oan venv
αρχαιολογικού
ΣΕΛ. 4
ΟΧΙ από την Αρτα σας
έρευνες εξρυξης
Αρνητικό ειναι το Δημοτικό Συμβολιο Αρταιων σεις ερευνες για mv
eSopusn υδρογονανθράκων στην
Περιοχη tng λρτας. Στο Δημοτικό
Συμβούλιο, napouala ΠΑΒους Πολτών και εκπροσώηων φορέων της
neplaxng.eyve ενημερωση ano στεAald», n onola ειναι αναδοχος για
την ερευνα των υδρογοναναράκυν
ΣΕΛ. 4
Trv ανάγκη να ανεβάσουν στροφες νοούθουν οι unoon piol Δήμαρχοι στο Δng o luavvmi ν, ειδικά όσοι 8a δοκιμαστον στον εκλογικό συΒο pe veeg napatdSeng. H Tatina ΚαλοΥ vvn anoaAmteml σημερα ενώ ο Μ. Ελισαφ
θανατηφόρα ασ0éveia
σκοτώνει τα Πλατάνα
Διαστάσεις emoplaS nalpvel to
AaBdate ολες εις eSeasEg στις σελίδες των ΝΑ.
ΣΕΛ. 7&10
Δήμος Ζαγορίου
Σημαντικά θέματα
στο Πρώτο
Δημ. Συμβούλιο
του 2019
στην Ελλάδα και μέσα σε 15 χρόνα εχει καταφερει avun°λογιστη
znud Elval χαρακτηριστικό Πως
πλατάνια στις dx8ες του Καλαμά και
στον Αχέροντα συν Ηπειρο εχουν
νεκρου
ΣΕΛ. 5
Προκήρυξη μέτρων για
την ανάπτυξη μικρών
Σημαντικά 8epata anaσκόλησαν mv
npurn συνεδριαση tou Δημοτικο
Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοριου γι,
Η Δ/νση ΑΥΡΟΤΚής Οικονομιας της
Περι pepeidg Hnepou ενημερώνει
τους ενδιαφερομενους myye patleS αΥΡάτες κα8cig και τους μελετη
«Κοινό των Ηπειρωτών
με προτάσεις για όλα
21 Ιανουαριου. Πλην τυν προβλημάtuv ano εις Χιονοπτώσεις το Σώμα
πρόγραμμα «Bona a στο Σιιυ», τον
κανονισμό an0χέτευσης ενοΨει
λε τουργιος του Βιολογικού Παι
YKou.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ Ο r. ΖΑΨΑΣ
Σελ 3
DSA. 5
ZEA 8