Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Για τις
Χειμερινές
Μαρτυρία για
τον Επίσκοο
Παύλο
Αλεξάνδρου | εκπτώσεις
enio 18,1
Ελδα 27,
eNSo 15,
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΑΥΤΊΚΗΣ ΜΑΚΕΛΟΝΙΑΣ
ETCE 160 TIMH O SOE
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
onenthow 22. rpeBed | Τηλ. 2462 087 772 Fax 246 2 087 773 lemal: [email protected]
ΑΓΝΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Σε έναν κόσμο, όπου η άγνοια ιστορίας και
γεωγραφίας είναι ο κανόνας, η ονομασία
υπηκοότητας και εθνότητας συνάμα ως
«μακεδονικών», δίνει στους γείτονες, εμμέσως πλην σαφώς, ασχέτως των όρων της
συμφωνιας περι αρχαιοτητας, απεριοριστη
πρόσβαση στη μακεδονική κληρονομιά συνολικά και μάλιστα με την υπογραφή μας.
Σελ. 16-17
Ι.ΚΤΕΟΓ
ΡΕΒΕΝΩΝ
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον un°λογιστή 0ac.
κάθε εβδομάδα εκατοντάδεςpdft Ειδεύουν
τον έν uno no0ουκό όγο στο email αναγνωστών μας.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
Mounapos apo upres Τυνακολόγου
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΣΤΟΚΑΣ
(Εμπορικό Ελιμεία)
TK:51 100 Ιρεβεν
Τηλ.: 24625 02144
Eneiyovto: 6944 286795
2062028964-26
20 23214
:6977 019452-6932 235231
TnA. 2462080550