Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Οσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
AP. ΦΥΛΛΟΥ 1332
ΕΤΟΣ 25ον
e-mail: [email protected]
ΤΗΛ.: 26510 22044
FAX: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ
Πωςηαπλήαναλογική πρωτηφοραμετατο 1974 θαπροκαλέσειαναδιατα ητουαυτοδιοικη κούχαρτη
ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ «ΠΑΖΑΡΙΑ»
ΕΝΟΨΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Σε πρωτόγνωρα μονοπάτια ονται από το νέο εκλογικό συ- κητής συνδυασμός στον πρώαναμένεται να εισέλθει η Το- στημα της απλής αναλογικής το ή στον δεύτερο γύρο των
τική και Περιφερειακή Αυτοδι. για την εκλογή δημοτικών και δημοτικών και των περιφερει.
οίκηση με τις εκλογές της 26ης περιφερειακών συμβούλων. ακών εκλογών
Μαΐου 2019. Η αναδιάταξη του Πρώτη φορα μετά το 1974, η Στις εκλογές του Μαΐου όλες
αυτοδιοικητικού χαρτη, η ανα- ανάδειξη των τοπικών οργάνων οι έδρες των δημοτικών και
ζήτηση νέων συμμαχιών και η της Αυτοδιοίκησης δεν θα γίνει των περιφερειακών συμβου.
εμφάνιση νέων δημοτικών πα. με το σύστημα των 3/5, on- λίων θα κατανεμηθούν με το
ρατά εων, σε τοπικό και περι λαδη την απολυτη πλειοψηφια σύστημα της απλής αναλογι
φερειακό επίπεδο, υπαγορεύ, εδρών που καταλάμβανε ο νι- κής Συνέχεοα στη
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Ο,ΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ
ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
Αημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, ελπίζουν ότι το Ανώτατο
Ζυκαστήριο με τις an°φάσεις του θα φέρει
την αμετάκλητη δικαίωση τους
Τρεις καυτές αποφάσεις
Δεν πίστευα έως τώου ότι ο Αλ. ης θα τολμουσε να μιμηθεί τον Ανδρέα χαι σε αυτόν
τον τομέ νει υ όποιναπ εταιλπανίσιοο»,
νατάει σε cuo τονοντας ανοήσει την
ΌληηΕλλάδα
στην πλατεία
γιααναδρομικα συντα εις
επιπτώσευαντ xroicxou oue vrouxot
Συντα
από πολύ καιρό
«απαιτηση» της
Αριστεράς να πολεμηθεί χαι να
περασει στο πε
επιπτώσεις, οι οποίες συνδέονται με
την επιστοοφι, των δοχουν χαι τις περικοπές των συντάξεων,Zwtgua στη ori. 22
| Πάνω
1.500.000
πολίτες εχτιμούν οι
και στην Ήπειρο
45εκ.ευρώγιατηνενίσχυση
θηχαν στην :τλατεία
Συντάγματος, για να
Φώτης
Z. 11ανταζής
σια, η οποια
-οπως χαι να το
Χάνουμε-ποτέ δεν ήταν το «must» των ποο
0δευτικών σε αυτή την περίεργη χώρα.
Εχω πολλούς φιλους αριστερούς, οι οποίοι
ν μπορώ να Χαταλάβω το γιατί. αντιμά
χονται την ΕΧΧλησία χαι σε χάθε ευκαιρία βάλλουν εναντίον της.
Τη μία είναι η «περιονσία», την άλλη είναι «οι παπάδες». Την
άλλη είναι η «ατομυθοποίηση» της προσ4οράς του κλήρου στους
Μαχεδονία δεν πωλείτα, είναι μία χαι είναι
ελληνική». Τα μηνί.
ματα που δέχονται από
τον κόσμο, όπως αναφέρει ο εκπρόοοοος
Διχηγόρος
Μία νέα δράση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμιχού χαι των εewητιχον
υποδομών σε παραμε ΒΟιες 20αι νησιω.
τικές ΠεριφέρειεςτηςχώΟαςΖαθώς
Χα, σε Περιφέρειες που χοήζουν ενί
αχνσης
για τη ΜΟΧεδονία
εθνιχους α ονες, την άλλη ειναι το «παπαδαριό»
zve tutonork 23
υνΕχεια στη σελίδα 23