Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ

Υ

Π

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ο

Σ

Ε Φ Η Μ

Τ

Ε Ρ Ι Δ Α

Η

Σ

Β Ο Ρ Ε

Η
Ι Ο Δ Υ

Π

Τ Ι Κ Η Σ

Ε

Ι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4239 - ΕΤΟΣ 18ο - 0,50 ευρώ

Αριθμός Αδείας 124

Ο

Υ

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κορυφώθηκαν οι
εκδηλώσεις για τον
εορτασμό στα Ιωάννινα
Σελ. 7

Στο «φως» τα κριτήρια
μοριοδότησης με το νέο
σύστημα διορισμών
Σελ. 3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Μεγαλώνει» σε προσδοκίες,
αλλάζει τις γειτονιές

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Αποκαθιστά
τις ζημιές από
την κακοκαιρία
Σελ.11

3 Η διαδικασία που ξεκίνησε

πέρυσι από το Δήμο
Ιωαννιτών, αναβαθμίζεται με
διπλάσιο προϋπολογισμό και
στόχο να «ζωντανέψουν»
γειτονιές της πόλης
3 Το πρόγραμμα προβλέπει

την υλοποίηση ήπιων, μικρής
κλίμακας παρεμβάσεων με
μέγιστο προϋπολογισμό ανά
πρόταση που θα προκριθεί
τις 50.000 ευρώ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η σωστή χρήση
μπορεί να βοηθήσει
τα παιδιά
Σελ.11

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 5

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Έστω και αργά
στη «μάχη»
των μεταγραφών

Σελ.9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πήρε μπρος
το 2018 με...
440 νέες
επιχειρήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Πολλαπλές
οι συνέπειες στους
συνταξιούχους
Σελ.13

• Για πρώτη φορά μετά το
2013 καταγράφεται θετικό
πλεόνασμα στο ισοζύγιο
εγγραφών - διαγραφών
επιχειρήσεων
στο Νομό Ιωαννίνων
Σελ.4