Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εταγραφική ενίσχυση
Πριν τον Ολυμπιακό
Σάββατο 19 Κυριακή 20
Ιανουαρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6265
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 | e-mail: [email protected] 1 www.neoagones.gr
ΠΡΟΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗ
Ξεπέρασαν τις 700.000
οι επισκέπτες στην Ingo
ΙΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΑΕΠ
Στα 196,5 εκατομμορια ανερχονται
Ιανουαριου-Σπτεμβριου του 2018.
συμφωνα με τα στοιχεια nou avaKatv υσε η Tpaneza Ελλάδος. Οι
για την ιειρο
8αν στις
08 χιλιάδες κα οι διανυπεριοχής εφτασαν στα 29 εκατομpopal
ΣΕΛ. 5
ΟΝΟΜΑΚΑΙΒΑΣΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Παρουσιάζει παράταξη
ο Γιώργος Ζάνας
Με ένα ονομα nou 8a apatobtel tn
nopelaS στην Ηπειρο. μέσα ano mv
paxla Ηπειρωτυν, και με εις Βασικές
σμα Που 8a ampise1 ο ΣΥΡΙΖΑ στις
επερχόμενες εκλογές. ο ipyos
Hrubo) 8a κάνει την ερχόμενη Δευτερα σεις 20:00 στο Αοδοχε ο Du
EEA. 4
ΥΠΕΙΡΑΦΗΗΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΙ ΦΑΣΗ
Σμφωνα με τα στα χεια nou rpornotnae n Ελληνική Στατιστικη για το κατά KLDdAw ΑΕΛ, n Hnapos Βρισκεται
στην npoτελευταια 8ean emS0 ιφερειών, aptvorog nlou, tng povotnv Ανατολική ΜακεδονιαepdKn. Τα στοιχεια nou exel Ene5εργαστει n ΕΛΣΤΑΤ apopoov στο 2016, ωστόσο anotuni νουν μα εικονα Που δεν
tuw ελληνικών Περ
Τα αντισταθμιστικά Ya
δοχών στον & μόσιο και ιδιωτικό τομέα και mv a 10λε a aeoeuv εργασιας.
ΣΕΛ. 6
στα naweva
eKN ησε Προγραμμα nou apopa
ανοστα8μιστικά οφιλη προς το
Δημόσιο και tg ton|κές κοινωνιες
τα onola npoBAenovra στις συμβαFOLLOWGREEN EKITAIAEYOYME
ΤΟΥΣΜΑΘΗΤΕΣΜΑΣ ΣΤΗΝ
δικαιο ατος ερευνας και ε quenahλευσης
Στην αφετηρία το
σχολικό Προτάθλημα
δήγματα
Ο σχετικός
Χρόνος
e$οπλισμού
χωριστής συλλογής ανακυκλώσμιν
υλικά ν στα σχολια του Δημου
Ιωαννιτών n onola εγινε σημερα
Serva ουσιαστικά η δε υερη χρον
Στο Δημο ιώ1w1τών οι εργηςου ενοι
του «Βοήθειυ στο Σπίτι
Ο Δήμος Ιωανντών εισάγει δυναμιτικά ηράΥματα σ κόσμο.
Μλανης για εκλογες, αλλιως ανα
λαμβάνεται το χρονο ο ένας ounφιος Περ4padpxng, αλλιώς ο
τος, αλλιώς ο δυνα.
Δημοτικά Σχολεk και δινει κι mpa
και ερε8ιοματα στους paates oore
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
XEA. 8