Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
EAEYOEPIA
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9648 . ΕΤΟΣ 390 . 0,50 €
[email protected], www.ele.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Τον τρόΠΟ να «γυρίσει το κουμπί» Ψάχνουν στο ποδοσφαιρικό
τμήμα του ΠΑΣ μετά τη «ντροπή» της Δευτέρας
Αναζητείται εγωισμός και φιλότιμο.
Απαραιτητη η επαρκής
ενεργειακή μελέτη
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑ ΤΗΣ ΑΙΜΝΗΣ ΜΟΙΑΖΕΙ
ΝΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ
Δύο είναι οι βασικές Παράμετροι nou ευνοήθη.
καν από την εφαρμογή του Προγράμματος «Εξο.
κονομώ κατ' οίκον» και στην περιο των Ιωανννων.Η ηρώτη είναι η ενεργειακή αναβάθμιση
εκατοντάδων μονοκατοικιων, αλλά και διαμερι.
σμάτων καιηδεύτερτικούς κλάδου, μέσααπό
διάφορους εηαγγελ ματικούς κλάδ0UC μέσα από
την υλοηοίηση του Προγράμματος.
mmme mon Kal η πληθώρα των απόψεων
Όσοπερνάει ο καιρός και ολοκληρ
νεται ο ου
νος διο
ο ευσης γιατο
βάλλοντος για τη λίμνη των Ιωαννίνων, αυξάνοντα, και οι ηροσεγγίσεις και
οι θέσεις nou naipvouv οι Φορείς (η διαβούλευση λήγει στις 21 Ιανουαρίου)
Κι αυτό από μόνο του είναι θετικό γιατί συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο.
Επισημαίνεται όμως ταυτόχρονα κι ένα Πρόβλημα, το γεγονός ότι ο διάλογος μοιάζει να ξεκνάει από το μηδέν, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι na.
λότερες συζητήσεις για το χρόνιο αυτό ζήτημα και χωρίς να εκφράζεται
διάθεση συμφωνιών και συναινέσεων σε επιμέρους έστω θέματα. Παρ' όλα
αυτ προέχει σε αυτή τη φάση να καταγραφούν οι θέσεις όλων των ενδια
φερομένων
1,3 εκατ. ευρώ για τις βιολογικές
καλλιέργειεςστην Ήπειρο
Πρόβλημα
Προχειρότητας στο ΠΔ της λίμνης
»»» 4-5
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέ.
ρειας Ηηείρου ενημερώνει ότι δημοσιεύ.
θηκε Πρόσκληση του ΥΠουργείου Αγροτικής
Ανά σεωνσκαιπρο στο Μέτρο 11unan
ατήσεων στήριξης στο Μέτρο 11-Blonoyκές καλλιέργειες, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Βήμα Προοπτικης για
την τουριστική ανάπτυξη
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ
περισσεύει η υποκρισία
της Ν.Α. για την συμφωνία
o., ,, 5
των Πρεσπών
Για συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων
και μόνο για νέα διπλώματα
Απάντηση του Πρόεδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης
Ιωαννίνων για τις εξετάσεις οδήγησης στα Γιάννενα και δημοσιεύματα
Έρχεται ο «Δον Κιχώτης,
Βιβλίο 20, κεφ. 230"
250 p στο Δε το ώτης Βιβλίο 20, Κεκό
Την Παρασκευή
δημοςΒορειωνΤΖουμε κων
Ενωση Επα εματι
σέ συνεργασία με την τοϊκή
Τουρισμου συμμετειχε στην διεθνή
πό τον ΟΠΕΚ
τα Προνοιακά
», μετ την επτυχία της στο Δημοτικό
καυτη θεατρική ηερί
θέατρο Πειρα
2018, Περιοδεύει στην Ελλάδα και έρχεται
και στα Ιωάννινα.
τουριστική έκθεση της Ουτρέχτης στην Ολλανδία
επιδόματα
» » » 8