Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η αλλάζει, ή βουλιάζει
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣ
Τετάρτη 16
Ιανουαρίου 2019
Φύλλου 6262
Τμή 060€
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466 I fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoagones.gr
ΝΕΟΣΙΥΡΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΟΠΔ ΚΑΙ ΤΟΝΕΟ ΔΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
Ο ar°λογισμός του
Παρου Τσουμάνη
Eva an°λογιστικό undpvnpa, pe
γενικες αναφορες στα όσα enpaSe
enl σχεδόν μια δεκαετια ano tn
piang tng Λυνης Παμβώτιδας.
Πρόεδρος του
JEA. 7
στην Παμβώτιδα
τον φιλιια φιλιο.
ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Κ.
Γάτσου και αντίστροφα
την αντιδραση του τοηΙΚΟΟ
ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν οι anoyeg
του υοΨηφι νων με το ΚΙΝΑΛ Κώστα ratoiou.
Οι Βουλευτή luawl
Μερκελ και εις ευ60veg mg Apiστεράς στο Μακεδονικό
Eub νες εις οποιες eSlou ve pe
αυτες nou exe n δε9a στο ΚυπριαΣΕΛ. 8
Το Αρχείο Καβάφη στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Το Αρχειο KaBaqn επισκέπτεται την
Avogn το Πανεπιστημιο Iowtvuv
και σε συνεργοί με τα navalθέσεις, Προτάσεις αλλά και ενστάσεις επιτυν προβλάpeu v nou unap χουν στο υπό δυΒοολευση αχέδιο Προεδρικο
κής φιλολογιας κα latoplog tng
84manputoYvoog topta του Δημο luawitiv
ZEA. 7
στήρια, (workshops) nou acpeoΔΚΑΡΔΙΟΛΟΠΚΗ
και τα όρκι των δημιουργικών. δια8εματικών και διακαλλιτχνικον
ΤΟΥΠΙΝΙ
Σε νέο χώρο, με νέους,
μεγάλους στόχους
angnpoouna, pe
Πρωτοβουλία Πολιτών για
τις rlepiqepe κές εκλογές
στόχους
Ο λόγος για την Α' Καρδιολογική
Κλινική του Πανεπιτμιακοο Νοσοπιοι τους. to npul tng Tpltrg
προοπτικής κα Οδου ενος npayparκά aveSaPtntou σχήματος στην
Περι pepeld Ηπειρου. προκειται να
Σφοδρή σύγκρουση στη βουλή
διάρεια συνέντευ(x tnou. ενερyol nohes ano n°λλες Περιοχές
tng Hnelpou.
καρδιολογιας του Πανεπιστημιου
Ιωαννινων, avagepane στη στοχο
aeola tng Κλινικής
ΠΡΟΒΑ ΕΚΑΟΠ ΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ
EEA, 4
ΣΕΛ 8