Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη Άποψη:Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ)
Διεύθυνο: Βενοφώντος 23-69300 ΣΑΠΕΣ
Τηλ. κο. fax: 25320 22242
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1433
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Το κλείσιμο του υποκαταστήματος της ΕΤΕ
στις Σάπες σημαίνει περιφρόνηση και υποβάθμιση
της πόλης, του δήμου και του νομού
ty Ενκής Τράπε ας υλαγανής, πρ ν χρόν α σειρά m pe
όΠως δΕίχνουν τα ηράΥματο και το υποκατάστημα
στην Καβάλα και στον Εβρο θα λειτουργούν 5 Uno--run μα στην τοηκή αγορά
καταστ ματα της ΕΤΕ στη Δράμα 4, στην Ξάνθη 3
καιστη 000m 1.
Μετά το κλείσιμο του un°καταστήματος της
Koe n η της τοπικής οοο νομίας
Taamupia Των συναλλασσομένων
"Aooortes μετακονήσεις με χάσιμοχρόνου και χρηΑυτό φαίνεται από έγγραφο της διοίκησης της
πλέον
Χαρακτηριστικό είνα' το napάδειγμα του Yemo.
νού Έβρου όΠου καταστήματα θα λειτουργούν μάτων
εκτός της πρωτεύουσας, στην Ορεστάδα, στο Διδυ--Ελληψη εναλλακτικών επλογών για τους συμότα στο Σουλί ακόμα και στις Φέρρες Που δεν ναλλασσόμε ους με πιστο τι ιδρύματα και noua
ao on δο έγιναν
αρήκα υπεύθυνη βάση και σίγουρα
ΕΤΕ για το νομ μος eva
τον σε χλοοο
unorowo on
όλους τους κατο ους και Τους φορας της napχος Σαπών αφού από την ΕΤΕ Σαπών ε4mpeτούνται πάνω από 35.000 κάτοχοι και 60 και πλέον
Οφαλουν να λάβουν τέτο εςπροτο ουλίες mouGa
συστουρώνουν όλους τους φορείς του δυου Maρω είας,Eaniw. της Ροδοτης και της περι pepeas
ΑΜΘ και να προβούν σε δυναμικός κνητοπουήσεις
προκειμένου να anxpanci μια τέτοια καταστροφική
Τοκλείσιμο της ΕΤΕ ΣαΠών θα σημάνει:
Μια ακόμα λιγότερη υτηρεοία για τον τόΠΟ
-Μείωση της επισκεψιμότητας στην πόλη και στον
Υστερα από 50χρονα προσφοράς στην κοινονική και ουονομική 4η της Πόλης και της περοφε
ραός της, η ΕΤΕ Σαηών έχει προγραμματιστεί για
να κλείσε, ακολουθώντας δυστυχώς του
ΟΤΕ, του ΙΚΑ της ΔΟΥ. του Ειρηνοδικείου και όλων
τυν άλλυον umnon v nou δεν λειτουργουνση μερα
οφελουν επίσης να curveuστούν οπό τα ιστορικά
στοχεία, για το πώς ξ0ίνησε η λειτουργία της ΕΤΕ
Αντίθετος με το κλείσιμο
των Υποκαταστημάτων της
στις Σάπες και να ακολου00ουν τα δια δυναμικά
and ing.
ΤΟ Περίεργο της όλης υπόθεσης είναι ότι η ΕΤΕ
Eartoiv an°τελεί το μόνο υποκατάστημα nou κλείνα
σεομοοδή ηόλη καινο κό και ότι η Ροδόπη cival O
μόνος νομός στον οποίο προβλεπεται να λειτουργεί
Το κλείσιμο της ΕΤΕ Σαπών αποτελεί περιφρόνηση
και υηοβάθμηση της πόλης τον Σηυν. Του δυου
Μος Apiopu runpo0ς avrierou η πρόθεση της Eew.
ης Tponecoc vaoci a ta uontoomana me oe
κότερα.
Σάηες κα
cira nopaeds ότι η Tpdnga amoa τα owépo τα
ασμο. Στο όνομα της οκονομίας κλ4ακος
Ας το αντιληφθούν και ας πράξουν ανάλογο..!
Με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό της δοία σης,
tponedanou μέτοχος msciou και το δημόσο va npoΤην έκτακτη σύγκληση
ma Της ΕΝου. Του δημοτικού συμβουλίου
nponaeinan | | για το θέμα της ΕΤΕ ζητούν
row ano μερ ός μος ότι μηρου| | Παρέμβαση της ελ σσονος
Ρόδοπης αμένειμε ένα uno ατά
θεωρούμε ότι η κίηρη am της δου ησης της Eew.
κής Τράπεζας δηηουργεί ένα μεΥΟο κενό όοον apo.
had στις τουκές οκονομες και προξενεί Taanpa
στους nairee na autos τους λόγους ΟΤούμε Την
9 δημοτικοί σύμβουλοι
tuvun
ώσότι θα an oponiam nooroondopoul
της ελάσσονος
υσης στην ηγεσία
μ& ότι θα κάνουμε κα από
όη μηρούμε
θυμίσουμε σε κάθε nurton on o tondoc avoupaaienav με
ελληνκός λαός. Αυτό οφαλουν να το ξοοούν.
Της ΕΤΕ και σε φορείς της
κόστη nou ανέλαβε και πληρωσε ο
Ο ουντοστής της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόης
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ
Διανυκτερεύει
AAHNIKA KAYZO
ΠΕΛΕΤ
ΜΟΛΛΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.n.o.
στον aypon!
S320 23154
A. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19-69300 ΣΑΠΕΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Τηλ: 2532 1 10063, κιν. 6977