Πρωτοσέλιδο Παλμός Αιτωλοακαρνανίας:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4707
1η Ιανουαρίου 1823
Το καλύτερο πρωτοχρονιάτικο δώρο για τους Μεσολογγίτες
noptia nov Τούρκων
Προς Μεσολόγγι
Οταν, μετά την mion του AX. oxoup.
την άμυνα Της ndinan. Tov Ιούλιο του
1821. Η οχύρωση όμως αυτή δεν napei.
στον Μαυροκορδάτο cur ιστοσύνη
σε πίσω του τον Ομέρ-Πασά Βρυώνη
την παραδοση της Κάφος και την διά
λυση των ελληνικών σΤΡατευμάτων.
ropp0upio και καθάριζαν την rogoao
κο( ea un°τάξουν δια πυρός και σδή.
ρου τους cnav*στάτες. Γυ" αυτόν axpl.
μασία θα είχε Y α την επανάσταση ητο.
Τούρκα φθάσουν έξω από την πόλη.
κατα τον μήνα Σεητέμβριο, typaqe
στον αρχ στράτηγο, τότε της δυτικής
Ελλάδος Bapvaaum: "n όσον με ε rdpa.
ξεν η διάλυσης του στρατοιόδου του
nordvou, civa οδύνατον να σε rtcpr
τες της δυτκης Ρουμελης tpaav
στα χωριά τους κι έφοαν μακριά
ans του Τούρκου την nooB λητκή napouaia,
on up ση αυτοίς τος μέχρ' της ώρας
Zu n λός δε και κατηφής δ έταδε την
yo( όηως ο Τσόγκας ο Baxono λος, a
Moolomou έγινα άλλος εξ αλλού "Εν
YEvvalot Pouut w τες ρημά ονης nz- θα gvos τουοτου αν ος και βεβα ως φθεί κα ο ς όο ακολουθούσαν και Ελ- στο Μακρυνάρος) και το Ξηρόμερο
ρουσίες τους και naip ουν τα βουνά έλαβον την onogaow va μη ακούσουν ληνες αρματολοί, ηως ο Μπακόλας, ο και όταν δεν uropeouuev να βαστο
Το Αγγελάαστρο, η Στάμνα, ο Ανος Η. τουαύτος προτάσεις"
οκος, ο Ράγκος, ο Βαλτινός
μευσαν στο Βραχώρι Οργοένος ra έκ
χώησαν νοτιότερα Στα ΥΕφορια του Α
κορ άτο Inhouv στο Μεσο
YYL μα
μ μεν δεν κατορθωνομεν
note"
Διαβάστε ακόμη:
|ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Στην ΙΕΡΑ Μονή ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΣ απ' την
απλότητα, το μεγαλείο, την ομορφιά και την υπέροχη
θέα, σταματάει ο νους κι ανασταίνεται η καρδ
Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης
περιόδου 2018-2019
Νέες Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ
για την στήριξη των επιχειρήσεων
Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
οΑΕΔ: 9.000 άνεργοι προσλαμβάνονται
"ΑΠΟ 'ΚΕΙ ΠΟΥ ΦΥΤΡΩΣΕΣ
Έναρξη της κεντρικής ηνής στις 18la upi u2019
Τρειςταινίες από τηνΠέ
"Αγκάθια" στη συμφωνία απορρόφησης Του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδος από το Πανεπιστήμιο Πατρών
3 Ιανουαρίου στον "Ανεσις.aaan
Αρχεησκοτος Αθηνών και πάσης Ελλάδος (1962-1967)
ΜΟΥ : palmoseto @gmail.com To site του ΠΑΑΜΟΥ: www.palmospress.gr
Δυτικής Ελλάδουμφοία απορρόφησης Του ΤΕ11
Σελίδα11
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β'ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ
Διαγράμμιση ειδικών σημάνσεων
για θέσεις ΑΜΕΑ στο ΑΥρίνιο
To e-mail του ΠΑ