Πρωτοσέλιδο Kontra News: Η σύλληψη Μανιαδάκξη αφήνει απροστάτευτους "μάρτυρες" και εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Novartis
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΤΥΞΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΑ ΤΟ 2019
TA BETIKA METPA KAI OI OOPOERAOPYNEI
20 χρόνια ευρώ
Το νόμισμα
Που άλλαξε
τη ζωή μας
KC NTRA
HEYAAHWH MANIAMAKH
kontranews.gr
Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019
Etos 60 . Φύλλο 1 528 . 0,50 €
>ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ 3
Γιατί Πήγε να την κοπανήσει στο εξωτερικό όταν είδε τα σκούρα
ΑΦΗΝΕΙ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΣ
ι μάρτυρες" και εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Novartis
66 Μετύτηυέρευνα
Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ διαφυγής στην Ισπανία με τελικό προορισμό τη ΒραΑναμένονται νέο ρεκόρ :
Ετος προκλήσεων
TO 2019 yi
τον ελληνικό
τουρισμό
ενός από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες του σκανδάλου
NOVARTI Που εται στο τελικό 1οδιερεύνη ης από τη Δικαιοουθήσε κυμα
Σύμφωναμεη p pico noKontrane oso mapiedao.κ ε ou ouvatiόμ
κακου
ότι και άλλοι πληροφοριες της Kontranaw οκάνδαλο θα επιχε ου ουν να
ότι και άλλοι εμπλεκόμενοι στο γιγαντιαίο σκάνδαλο θα επιχειρήσουν να
διαφύγουν από τη χώρα Πριν απαγγελθούν κατηγορίες για κακουργηματικές διώξεις.
και ουλα σεων"
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7
ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
50% Περισσότερες
Νέο πλήγμα
στα κυκλώματα |
FEtle
δυΠάνες με
πλαστικο Χρήμα
γιαφέτος
να κωτικών |
TH EA5
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Σήμα κινδύνου
Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ ταν ηοληαν εμφανίζεται
an°γοητευμένη τόσο από το Παλιό όσο
από το νέο Πολιτικό σύστημα σύμ pova μεΤΟ
Βαρόμετρο nou napou0άσε n REAL N
και Υια τα χειρότερα onws το ενδεχόμενο
σύντομα αντιμέτοηΟι με νέεs
nepiKonés και σκληρή λιτότητα
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ από την ενδιαφέρουσα
αυτή μέτρηση θα πρέπει να KrvnTononoouv
κυΒέρηση και οντηολίτευοη
ΟΦΕΙΛΟΥΝ να εγκαταλείΨουν τη ρητορική
ns αντιπαράθεση, και να napouσιάσουν στον
κόσμο συγκεκ οιμένε$ nporaoes εηίλυσης
Από την Πέμπτη
Ερχεται πολικός χιονιάς
Δριμύ ψύχος σιρώσει
όλη την Ελλάδα!
pio nou
evra no ocene s ων
Πρωτοχρονιάτικο«Βαύμυ»στηΡώσι:Ηυρόβρέθηκε
ΓΙΑΤΙ no!κονομική ανακο
και η μείω0n Tns
ο επενδύσει
λύνονται με
axles στη
και με εηικοινωνιακη
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 5
> ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 7