Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Πρωτοχρονιά 1959
Επαναστατική νίκη
Οι αντάρτες
στην Αβάνα
>σελ. 16-17
Εκπαιδευτικός :
ξεσηκωμός για :
Συνέντευξη
Μαρία ΔέΥλερη
Η Εθνική τρώει
: νομοσχέδιο
τις επικουρικές
> σελ.11
> σελ. 8-9
Εφημερίδα της αντικαπιΤαλισΤΙΚής κομμουνιστικής Αριστεράς
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΕΤΟΣ 28ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1.407
www.prin.gr
Η ομορφιά
βρίσκεται
στους ορομους