Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Χριστουγεννιάτικο χωριό
έδωσε «ζωή»
| 5 tips για τη δημιουργία
η κινητοποίηση στη Σπαρτη
Ι για τις σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ>od7-1 στη Βαμ
ενός διαφημιστικού banner
στις σελίδες 12 & 13
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάθΒατο 29 ΔΕΚεμΒρίου 2018 | Έτος 23° | Αριθμός 5554 | Tun φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731081253 Fax: 2731081250-e
Α' μέρος
δήμαρχος Σηάρτης
of. Αποστολάκος
Με σύνθημα «Πάμε
Η ειδησεογραφία του 2018 TA
στην ανασκοπηση του «ΑΙ» Δημ
διάστημα, καθώς και σχετικά
«Βρισκόμαστε στο τέλος του
ξεις είναι ραγδαίες Η Ελλάδα
της κρίσης αλλάει δραματικά
σε όλα τα επίηεδα της δημό.
σιος Zuric ο Ελ
Τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς Που Πέρασε
Ελάχιστα Πριν τη 4.δύση» του
2018, ο «Λακωνικός Τηος»
ανατρέχει στο Πλούσιο op ειο
του και napouou ει τις an α
τικότερες ειδήσεις της χρονιά
nou Πέρασε. Ευχάριστα και αι
σιόδοξα νέα αλλά και κάμποσα
δυσάρεστα και απρόσμενα γελίγες ημέρες
Χρυσοστόμου Γ. από την Ιερά
στο δικαστήρια Γυθείου.
Τον Ιανουάριο η χρονιά εκί Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελ Δυστυχώς, το 2018 μηορεί να
νησε με μια τραγική είδηση λάδος. Σημαντικά γεγο τα τον χαρακτηριστε χρονιά αυτοκτο
ΛΥες ημέρες μετά τη Uno Οκή Μάρτιο ήταν ο ο ος Χαμός νιων κα ως καταγράφηκε ο
του 2018, η τοΠική κοινωνία του αρχιμανδρίτη Ανδρεα Mno- αρθμός τραγικού ρεκόρ των
ουγκλον στηκε από την ε non λοΒίνου στη Μονη. αλλά και n 1201 nep1στατικοον αυτοχειρίας
της στυγνής δολοφονίας ενός ολοκληρωμένη λειτουργία της Το καλοκαίρι όλη η Ελλάδα
61χρονου άνδρα στη Σηάρτη Τοηικής Μονάδας Υγείας Σηάρ συνταράχθηκε αηό τα τραγικά
Τον ΦεΒρουάριο, στην επικαι.
ρότητα κυριάρχησε η εκλογή
του νέου Μητροολίτη Μάνης κ.
νίο, ηόλεις και περιοχές της
Πατρ αςμαςηροσαρμό ονται
α τονων οντα καινοτομούν
και Προκύθουν ΗΣΠάρτη na
ρομένει παθητικός θεατής
Μενει ακίνητη Στέκεται αμ
xavn. Αδυνατεί να Παρακοκατεγράφησαν στην ειδησεογραφία του νομου κατά
το έτος nou anoxo4ετάμε σε
της. Ο Μάιος-αμαυρωθηκε»
από δολοφονική απόπειρα nou
σημειώθηκε στη διάρκεια δίκης
Υεγονότα με τις
Αν. Αττική και τον χαμό
δων Ψυχαν συνέχεια σελ.9
να μη Βλέπει" να μην ακούει
Δεν διεκδικεί, όηως δικαιούΑυξημένο το φετινό Ποσό επιδότησης
Ανοίγει η εφαρμογή
Υια το επίδομα θέρμανσης
γούν στην ιστορική Πόλη μας.
Έτσι οδηγείτα, στο περιθώριο
και τον μαρασμό Φοβισμένη
|p,Konny urde
ροσηίζετα το μεγαλειώδες και
Υπογράφηκε την Παρασκευή
(28/12) n υηουργική απόφαση
γιατηχοργηση του επιδόματος
πετρελαίου θέρμανσης για την
περίοδο 2018-2019 και έτι
αναμένεται να ανοίξει άμεσα η
Τι ισχύει για τη Λακωνία
Πόλη του Taxisnet για την υπο
Βαλή αιτήσεων. Το φετινό nooo
της επιδότησης αυξανεται σε
σχέση με αυτό που δόθηκε πέρυο. Συγκεκριμένα. an 0125
ευρω ανά λίτρο πετρελαίου
θέρμανσης nou navn puou το
φετνό ΠΟσό αυξάνεται στο Ο160
ευρω ανάλίτροπετρελαιου
θέρμανσης.
Ειλέοντοπεριουσιακά
τήρια για τους δικαιούχους auΕάνονται on6 100.000 ευρώ σε
ανατραηεί η ηραγματικοτητα
και από 200.000 ευρω σε
250 000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονο νεκές οικο
γένειες, συνέχεια σελ.7
κόσμο έχουν αυτο το ιστορικό
Χρέος αηένοντι στην Πόλη
τους αναφέρει μετα άλλων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα