Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

29

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 5026

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΝΕΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΤΟ Α∆ΙΑΧΩΡΗΤΟ
ΧΘΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Του ζήτησε απόδειξη
και τον χτύπησε!

Οι...έχοντες
πληρώνουν

n ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΕΣ: «ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ» ΣΕΛ. 6

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ
ΕΩΣ ΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΑ

Τριήµερο
προσδοκιών
στα εµπορικά!
ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ
(8 µ.µ.-11 µ.µ.) ΣΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 5

ΣΕ ΟΜΗΡΕΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Μεσοβέζικη λύση
για την πρώτη

κατοικία!

ακρύς είναι ακόµη ο δρόµος για να
Μ
υπάρξει συµφωνία µεταξύ της κυβέρνησης και των τραπεζών για το πλαίσιο
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ

Βεβαιότητα
για καλύτερο
2019

προστασίας που θα τεθεί σε ισχύ µετά το τέλος του νόµου Κατσέλη. Σε συνάντηση χθες,
έγινε µία πρώτη προσέγγιση και συµφωνή-

ΣΕΛ. 9

ΠΑΛΙ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΗ ∆ΕΗ

«Κανένα σπίτι
χωρίς ρεύµα»
ΣΕΛ. 7

θηκε να υπάρξει συνεργασία έτσι
ώστε µέσα στο επόµενο δίµηνο
να κατατεθεί ένα κοινό σχέδιο που θα εγκρίνουν οι δανειστές.
ΣΕΛ. 8

ΑΚΑΡΠΗ ΚΑΙ
Η ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στον «αέρα»
η Παναχαϊκή
ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΤΟΥ “NORMAN ATLANTIC”

Ξύπνησαν εφιαλτικές µνήµες
ΣΕΛ. 4

n Προµηθέας:
Πάει για sold out
µε Παναθηναϊκό
ΣΕΛ. 18-25