Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

5oC, 14:00

14oC, 20:00

9oC - Υγρασία 61%-91% - Άνεμοι: ΒΔ-Β 2-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 08:01 - Δύση ηλίου: 17:22

€0.80

Ôï äçìïôéêü óõìâïýëéï ðñÝðåé íá ëåéôïõñãåß

Ο συνταγματικός και ο
κοινός νομοθέτης στην
Ελλάδα, από τα μέσα του 19ου αιώνα ακόμα, θέσπισαν την αναγκαία λαϊκή εγγύηση σε κάθε απόφαση της νομοθετικής, της
εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Εν ολίγοις, η παρουσία του λαϊκού παράγοντα, ή εφόσον έτσι προτιμάτε, ο πατριωτισμός του, σύμφωνα με το αεί ακροτελεύτιο συνταγματικό άρθρο, νομιμοποιεί κάθε απόφαση όλων των θεσμών. Αυτή είναι και η έννοια της συνεδρίασης επ’ ακροατηρίω, της Βουλής, των δικαστηρίων και των τοπικών συμβουλίων. Στην
αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, η λαϊκή παρουσία ικανοποιείται αμέσως αλλά και με τη διαμεσολάβηση των ΜΜΕ. Όμως η λειτουργία των θεσμικών οργάνων δεν συνιστά ανοικτή συγκέντρωση ούτε λαϊκή συνέλευση ακόμα κι όταν οργανωμένες ομάδες πολιτών παρευρίσκονται λόγω του ειδικού ενδιαφέροντος της θεματολογίας γι’ αυτές. 3>>

ÊáëÞ ÷ñïíéÜ

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4795

ΑΝΤΕΓΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Ðáñùäßá óõíåäñßáóçò
Η Κέρκυρα
της τουριστικής
ευμάρειας αντί
να αναβαθμίζει τη
δημόσια λειτουργία
της, παραπαίει
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μόνο με τη λέξη
«θλίψη» μπορεί κανείς να περιγράψει την οριακή έως προσχηματική λειτουργία του Δημοτικού
Συμβουλίου που συνεδρίασε χθες
την Ιόνιο Βουλή. Προφανώς για
να αποφευχθεί η επανάληψη εκπλήξεων που έχουν συμβεί σε
προηγούμενες συνεδριάσεις με
...γιαούρτια, χειροπέδες και άλλα
«δώρα», οι αστυνομικές δυνάμεις
επέτρεπαν την είσοδο μόνον κατόπιν σωματικού ελέγχου.
Σελίδα 4>>

áôæÝíôá

Αστυνομικός έλεγχος στους εισερχόμενους πολίτες στην Ιόνιο Βουλή. Το πρόσφατο προηγούμενο της κακοποίησης της αίθουσας
Ευαγόρας Παλληκαρίδης με αυγά και γιαούρτια, επικαλέστηκαν οι επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων.

10&11>>

ÍÝá óýóêåøç
óôçí ÐåñéöÝñåéá
÷èåò, ãéá ôçí
¸ôïéìïò ï Èéíáëéáêüò ãéá
áäåéïäüôçóç
ôçò Ëåõêßììçò êáé ôçí õðÝñâáóç. Ðåñéïñßóôçêáí
ôùí ÁäåëöÜôùí 5 >> ïé «ìíçóôÞñåò» óôïí ÁóôÝñá 14 >>

4&5 >>

Ê. ÔóéëéìðÜñçò:
«Îåêßíçóá
áðü ôïõñíïõÜ
Äçìïôéêþí Ó÷ïëåßùí
óôçí ÊÝñêõñá» 13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα