Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
11 εμπτη
Δεκεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5674
Τιμή φύλ. : 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Το ψέμα δεν
γιατρεύεται με ψέμα
Στη Βουλή το νομοσχέδιο
για το νοτιο τμημα
της E65
Αγροτικές επιδοτήσεις
ΑκατασκεΤΟ
Ξεκινούν άμεσα τα έργα κατασκευής
Σελίδα 12
εως 7.500 ευρώ
Κατατέθηκε στη Βουλή
και ψηφίζεται
η σχετική τροπολογία
"Τρέχουν" οι πληρω μές
3ος Δρόμος
Αγάπης
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου
Σελίδα 13
| ΕΚΑΣΔΥ.Μ.:
Μωμοέρια:
60 FINAL FOUR To opoqpvo
του πρωταθλήματος Εφήβων
των δρωΣελίδα 24
μενων
την Κυριακή
23 Δεκεμβρίου
ώρα 12 στην
Κεντρική Πλατεία
Δεν έχουν
κανένα μέλλον
προέβλεπε Πως μετά το καλοκαίρι του 2018 και την έξοδο από
AANNAMAPOY IKATPozorMH ) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
FINAL 4 EOHBON
Κοζάνης
Το δρώμενο των δρωμέ
νων την Κυριακή23 Δεκεμ.
βρίου ώρα 12 στην
Κεντρική ηλατεία Κοζά.
βυθιστεί κάτω από το 3% και η αντιπολίτευση θα ήταν στρι
οογμένη στη γιονία από τα αλλεηλληλα σκάνδαλα που ε
είναι η έκρηξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, η αδυναμία των τρα.
πεζών να διαχειριστούν τα-κόκκινα-δ νεια και η ανάπτυξη
va καρκινοβατεί.
Αγιος Δημήτριος
Παρακολουθούμε ηίσης την κυβέρνηση να βρίσκεται στη
Πετοίτη.ΤονΑρτεμίου και τον συνήθη συρφετό της νεοελ
ληνικής δαπλοκής μεταξύ μιας napao!τικής κρατικοδίαιτης
συνέχεια στη σελίδα 4
Τετραλοφος Σελίδα 16