Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
lly τής-Νικόλαος Kap
λάος 1951-1974 Ίδιο ripu-E δότροα Σταυρίδου L Στυλο
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Παρίοδος Β, (1974)*
Afh φόλλου 6880-11.776 0,50€
Διανομή προϊόντων σης
δικαιούχες οικογένειες
του Φιλανθρωπικού
Σωματείου χωριστής
Σοχοθεσίας ou non Apa ς
καταψήφισε
η αντιπολίτευση
Νορ κάπ FROZEN PEAKS 2019
Μαθήματα κοινωνικής
προσφορ ς από
ΤΟ 10 ΕΠΑΛ Δράμας
Τις κορυφαίες
των προτιμήσεων
WuXρές Κορυφές"
|εισηγητής για το θέμα
Σήμερα ανοίγει και επίσημα
Συνολικός προϋπολογισμός 663.000 ευρώ
Υποβολήπρότασης του Δήμου |
! Τις πύλες Του Το Χιονοδρομικό
Δράμας στο «ΦιλόΔΗΜΟΣ»
για αγροτική οδοποιία
ομόφωνα με παρατηρήσεις από το Δ.Σ.
ΟΝΟ Ο ΑμεΑ μένη ne ςαπό την 4 μα2020rer Zu poo ouro
κεντρο αλα κρου
Διήμερη έκθεση προϊόντων στο διοικητήριο και εκδηλώσεις στο
χιονοδρομικό Φαλακρού
cdΔευτέας ό το Δημ Σιβούλιο Αναλ κτερ η όλη+2
Μεγάλη καθυστέρηση στο κλείσ'μοτου προγράμματος
Δραμας, η πρόταση του Δήμου για
ονα αγροτικής οδοποίας στο πρ6γραμμα «ΟλάΑΗΟΣ», ύφους 663 000
μείωσε ότ-δενηΕταγιωστό με ποια
κοτήρια επλέχθηκαν οι δρόμο, πως
δεν τηρετα η προϋπόθεση να ενα εγ.
φορετικές εκδηλώσεις, θα Υύει το φετό
Αναλυτικότερα, η πρόταση του Δήμου Δράμας, υποβάλλετα στο πρόγραμμα «ΑλάΔΗΜΟΣ», σας δράσος
για τη βελοίωση της αγροτικής οδοτοιίας με tro:«Berk ση της πρόσβασης
σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές ΕΚμετολλεύσεις», και apooo τηνβελίωση
των αγροτικών οδών πρόσβασηςσεΤΒ.
ριοχές κτηνοτροφικών και Υεωργκών
Εκμεταλλεύσεων για την ενίαχυση της
γραμμα του Δήμου η αγροτική οδοποία άρα, πρέπει το ΔΣ ναδεομευτεί
ότι θα εγγραφΕί δυόη δαφορετικά θα
απενταχθεί κα επίσης, χάνοντα περί
που 250.000,00 € από αυτά που δικαούτοι ο Δήμος γιατί, ενω η δυνατ6τητα υποβολής πρότασης είνα
700.000,00 € συν ΦΠΑ δηλαδή
870.000,00 €, ο δήμος μας υποβάλει
πρόταση προατολογ σμού 663.000,00
τις πύλες του από αύριο Παρα.
έτοιμα για τη λετουργία του
που γίνονται κάθε χρόνο τέ
φίλοι του βουνού και του Χοt
Η υλοποίηση της πράξης, έχει ως
στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράςτων προϊόντων, την ευκολότερη και
ταχύτερη πρόσβαση των γεωργκών
μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη
και ασφαλέστερη μεταφορ των euroυτάρ αουμμετοχκότητα, οπότε μάλ
λον θα δοθεί και παράταση».
Η παράταξη-Project Δραμα 2020
δα του κ. Τουαμπούση, σημείωσε ότι,
"δεν γίετα γνωστό με που κρτήρια
emlé0θηκαν οι δρόμοι και ποες μοά
χιονοδρομική περίοδο, αλλά να προσελκυσεικόομοτο φαλακρό, το γνυστό μας Opening θα Yhe1 από τις 27
ους και τις 30 Δεκεμβρίου.
στουγέννων θα υτάρξει το επίσημο
πρόγραμα των εκδηλάσεων!
ΣΤο βουνό και στην πόλη
Το δεύτερο δυ μερο, 29 και 30 Δ8θα
Σφφωνα με πληροφορίες που cfaσφάλισεο-Πρωινος Τύποο οι ex8p
λώσαςπεριλαμβάνουν δύο θΕματκά
Το παράξενο φέτος ενα ότι για
κάταους μάλλονγραφοκρατικούς
και διαδικαστικούς λόγους,φησε
κατά πολύ φέτος ναπεράσει το πρόγραμμα των εκδηλίσεων από την Ot
στον χώρο του Χονοδρομκού Κέντρου Σ auto, θα υπάρχουν διάφορα
παιχνδα μετοχιόνα και μη γαστρονομία με φαγητά μουσική από dj
αλλά και με καλλιτέχνες mu πρόκε
τα να συμμετάσχουν στις εκδηλί
Αν και η αντολίτευση ψήφισε ομ6puva το θεμα,εντούτοις α δύο mpaτάξεις που ήαν exehm την ώρα στη συΜε την απόφαση αυτή, εγκρίθηκε η
ονταξη ΤΕΧακού Δελίου του ovunépu
έργου.
δήμερα
το πρώτο δαίμερο, στις 27 και 28
Δεκεμβρίου, ανομένετα να πραγμαγι' αυτό και μέχρι σημερα δεν έχει
ανακονωθεί κάποο επίσημο πρόουα τηρίου στην πόλη της Δράμας,
με φωτογραφικό υλικό από το βουνό
Φαλακρό, αλλά και με προ ντα ποΜΥω του ότι το πρόγραμμα δεν
έχει ανακονωθεί και επίσημα δεν
μπορούσε να έχουμε κάτι πουσσ6ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ . ΟΞΥΓΟΝΟ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
X κτηριστικό ενα ότι, μόλις ραγωνοναπότην περιοχήτου Φαλο- τερο συγκεκριμένα
ενώ μόλις σήμερα θα
ράσει από την ΟΚΟ10συνέχεια θα πρέπει να
στη ΔΙΑΥΤΕΙΑ και στη συYa
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 551226977 472890
Έτσι, αν όχι αύριο Παρα
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ Β' ΕΑΝΒΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Μεταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά Επεισόδια Δηθ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο.Π. Αρμεν
Ειδικό$ Ορθοδοντικός
10, Δραμα
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
L 252 10 20 006x 6942 900 424
6975773325
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
[email protected]
49 χρόνια
Παράδοση
στα σάντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα