Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Στο Νοσοκομείο Τρίολης
το θύμα της ληστείας
στη Ριβιώτισσα >σελ.7
Α. Παναγιωτακάκος για ΤΕΙ
«Να σεβαστεί η Κυβέρνηση τη δωρεά
της οικογένειας Βαλιώτη» >σελ. 8
Προπονητικό διήμερο
1 από τη μπασκετική
ΑΕ Σπαρτη$-σελ. 15
ΛΑΚΩΝ
1 ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ntumn 20 ΔεκεμΒρίου 2018 |Έτος 23. | Ap4θμός 5549 | Τμή φύλλου 0,50€
Tnh: 2731081253 Fax: 2731081250 e-mailinfoPlakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Μέσω της εξυγίανσης του Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
| Εργατικό Κέντρο
Λακωνίας
Τι ισχύει
«Σανίδα» σωτηρίας
για τους συνεταιρισμούς
Χριστουγέννωκαι αδειες
Για την καλύτερη ενημέ.
ρωση των εργαζομένων, το
Εργατικό Κέντρο Λακωνίας
παραθέτει χρήσιμες διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορή.
Χριστουγέννων, τη λήψη της
τα ισχύοντα για την εργασία
κατά τις αργίες της 25ης και
κανονικής άδειας,κα
26ης ΔεκεμΒρίου
Όλοι οι μισθωτοί nou anaτομέα με σχέση εξαρτημένης
εργασίας, σύμΒαση αορίστου
ή ορισμένου χρόνου σε onotοδήποτε εργοδότη δικοιούνται δώρο Χριστουγεννων, το
onoio και ηρέπει να κατοβληθεί το αργότερο έως τις21 Δεκεμβρίου.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης
καταβολής του δώρου Χριστουγέννων ο εργαζόμενος
μπορεί να προσφύγει στην
Επιθεώρηση Εργασίας ώστε
να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά ή στο αστυνομικό
τμήμα και να ζητήσει εφαρ
μογή της αυτόφωρης διαδι
Οι στόχοι του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης
Στην εξυγίανση του Εθνικού
Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών οργανώσεων και στην ηροώθηση
του συνεταιριστικού χώρου ως
Πυλώνα ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας Προχωρά το
Yn0υργείοΑγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, ΜΠΑΑη
Με onopoon nou υπέγραψε ο
υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης
τροηΟΠΟιείται η με op.
2062/132509/2016 Β' 3938 από
φαση, Που αφορά τη «Μορφή
περιεχόμενο, διαδικασία καταΥοφης και τήρηση ΕΕνικου Mn.
τρώου
Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικκών Συνεταιρισμών, Κλαδυάν
Εθνικών Αγροτικών Συνεταιριciv, Αγροτικών Εταιρικών
Συμπράξεων και Ταμείου Αγρο
τικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και
τακτικων ετήσιων δηλωσεων και
κριτήρια αξιολόγησής τους.. Στόχος της τροΠΟΠοίησης είναι η
ανασυγκρότηση και η διάσωση
συνεταιρισμών, οι οποίοι συμφωνα με το άρθρο 6 nap. Inep.
δτου νόμου 4386/2016) έπρεπε
να εμφανίζουν κατά περίπτωση
τουλάχιστον 30.000
ευρω κύκλο εργασιών κατά
μέσο όρο τριετίας.
10.000 | κασίας.
Δεν επιτρεπεται και είναι
άκυρη κάθε αντίθετη ρητή fi
Αγροτικών
ουνέχεια σελ.9 | σιωπηρή συμφωνία. καθώς
Οι ηλικιωμένοι έχουν
τον χώρο τους στο Ξηροκάμπι
μένου από την αξίωση καταΣυνεπώς δεν un°χρεούται
κανείς να επιστρέψει το χρήΕγκαινιάστηκε από τον Δ. Σπάρτης το ΚΑΠΗ της περιοχής
Έναν νέο κώρο συνάθροισης
δώρο Χριστουγέννων και καλούμε τους εργαζόμενους.
onou συμβαίνει. να το καταγγέλλουν στην Επιθεώρηση
Με τηνίδρυση και λειτουργία
θα συνεισφέρει στην τοπική
κοινωνία, εγκαινίασε ο Δήμος
Σπάρτης και το Νομικό ΠρόΑΜΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΜ.
ΞΗΡΟΚΑΜΠΊΟΥ
παραρτημάτων ΚΑΠΗ, φιλόξε- 1 Εργασίας και στο ΙΚΑ, Που
| Πρέπει από ην πλευρά τους
νων χώρων. οι οποίοι καλύ- Ι ΙΚΑ, nou
δημιουργική αηασχόληση και va nukwooouv του ελέγχους
πτουν τις ανάγκες σε φροντίδα.
στις εηχειρήσεις.
Ψυχαγωγία τον συμπολιτών
μας της τρίτης ηλικίας η Δημοτική Αρχή λειτουργεί ως «Βαλστα
ηροβλήματα της καθημερινότητα "επισημαίνει ο ΔΣηάρτης.
συνέχεια σελ.9
Αλληλεγγύης και Παιδείας. Ειδικότερα, την Τετάρτη 12/12
Βίδο»
an°συμπίεσης
| Όταν οι μύθοι κτίζουν
του παραρτήματος ΚΑΠΗ Ξηρο|
Πολιτικές
του Δημήτρη Μάρδα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα