Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 20.12.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6189
ύμαρωνα με το σκεπτικό των συμβούλων Επι ουτείας
Αντισυνταγματικές πέρϊκοπές δώ00 στο Δημόσιο
Στο επόμενο 12μη
νο προγραμματίζονται αρκετές εκλογι ές αναμετρήσεις
πιοευνώθηκε το μα στη ιομηχανια
Το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγ8/ ιες και τη ςητηση και ο οειχτης στις εκτιμήσεις για
τα αποθεματα π
ισοζύγιο στις προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες επιδεινώνεται. Η έκθεση του ΙΟΒΕ
Μπλό ο στις
100ομολογήσεις
αραμένουν αμετάβλη
τα, ενω το
φαντασμα»
στην α τοπΛοια
Τον Νοέμβριο, ο Δείκτης Οιχονομιχού Κλίματος του
ΙΟΒΕ ανακάμπτει χαι διαμορφώνεται στις 101,8 μονάδες (από 101 μονάδες τον Οκτώβριο). Η εξέλιξη αυτή
τοοχυπτει κυρίως απο νεα βελτιώση στην χαταν
κή εμπιστοσύνη, που σημειώνει την υψηλότερη επίδοση της από τον Μάρτιο του 2015, και από τις Κατασκενές που αντισταθμίζουν την υποχώρηση στο Λιανιχό
Εμπόοιο, ενώ οι υπόλοιποι τομείς παρουσιάζουν
Ο Σαντορινιός
Φρένο στις δρομολογήσεις
εώρηση του νόμου 2932 το Υποτι- μαϊμού
θα βάλει με την αναθΣΕΤΚΕ:
αιρέτιζει το ν/σ για τον
χής Πολιτικής, όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του
αναπληρ)τη
μανσεις.
Άμόδιος για την ακτοπλοΐα, ο
x.Σαντοοινιός αναφε
τευξής του στη
ΝαυτεμποΟική σε όλο το
αγών που δρομολογούνται, σε διάλογο με
τους εμπλεκόμενους φ0Qείς
Σύμφωνο συνεργασίας
Υπονογειου Ε07ασιας με την
«Ανάπλαση Αθηνών»
Νέα εποχή για τον κλάδο τον τουριστικών καταλυμάτων
φέρνει το νομοσχεδιο για τον θεματικό τουρισμό, που
υπερι ηφίστηκε πρόσφατα, επιλύοντας σημαντικά προβλήματα,
την ίδια στιγμή, μία νέα σελίδα ανοίγει για τον ελληνικό
Τουουσμό, προσδίδοντας νέα, αναπτυξιακή διάσταση στο
ελληνικό τουριστικό προϊόν, σχολιάζει η Συνομοσπονδία
Επιχει&ηματιών Τονοιστικών Καταλυμάτων Ελλάδος
(ΣΕΤΚΕ)
Στο νέο αυτό κεφάλαιο που ανοίγει για τον ελληνικό
Πα!άλληλα, στοιχηματίζει ότι
το νέο θεσμικό πλαίσιο για τ
ακτοπλοΐα θα είναι έτοιμο έως
τον προσεχή Μάιο εκτιμ
οτι υπαρχει η ουνατοτητα για
τη ναυπηγηση νεοτευχτων
πλοίον που θα XQησιμοποιούν
πιο φιλικά προς το πε!ιβάλλον
καυσιμα, οπως το υγοποιημενο φυσιχο αεριο.
επί σειρά ετών, ενώ,
γείου
Έχοντας ολοκληρώσει εναν
Αχτοιόγλου, και ο Πρόεδρος
Διευθύνων Σύμβουλος της χρόνο υλοποίησης, το πρό"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ γράμμα του
Α.Ε.", Νίκος Μπελαβίλας. Εργασίας για την αξιουπέγραψαν τη Δευτέρα 17 ποίηση της ακίνητης περιουΔεκεμβρίου 2018 Σύμφωνο σίας του και των εποπτευοΣυνεργασίας ανάμεσα στο μενων φ0QEWv του με όρους
Υπουργείο ΕΟγασίας Κοι- κοινωνι
Αχόμή, υπολογίζε, σύμφονα με
το ΑΠΕ, ότι είναι εφικτό να
με το νομοσχέδιο για τον θεματικό του
μπαίνουν οι βάσεις για την εξειδίκευση των εναλλακ
τικών μοοφών τουρισμού και την πολυπόθητη επιμήκανταπόδοσης
ορίζοντες στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας,
σημειωνει.
νωνικής Αλληλεγγύης και προσπάθεια για την οικονοόσο και στο Αιγαίο Πέλαγος Χαι
σχεδιάζει να διεκδικήσει περισ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ μική χαι χουνωνική αναΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.", σύμφωνα
με ανακοίνωση του Υπουρζωογόνηση του ιστορικού
Κέντρου της Αθήνας.
για τα πλοία αυ