Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

20

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 5020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΤΗΣ
«ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ» Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΕΞΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

«Γιατί δεν
θα είµαι
υποψήφιος»
ΣΕΛ. 7

ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΤΣΑΝΤΑΚΗ∆ΕΣ ΤΟΥ 2013

Αναβίωσε
ο εφιάλτης
ΣΕΛ. 4

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟ,
ΚΩΣΤΑ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟ

Τον πρόδωσε
η καρδιά του
ΣΕΛ. 5

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (7.30 µ.µ.)
ΜΕ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟ
ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ

Με νίκη
«έφυγε» για
τους «16»
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ: ΤΟ ΠΡΟΒΑ∆ΙΣΜΑ
∆ΡΟΣΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΠΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΠΟΥ∆ΑΙΟ Β’ ΜΕΡΟΣ
ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Προµηθέας:
Χαµόγελα για
την ανατροπή
ΣΕΛ. 22-31

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πέρασε το
«κρας τεστ»

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο Κώστας Χριστόπουλος εξηγεί τους
λόγους της αυτόβουλης παραίτησής του και θεωρεί
ότι ο δηµοτικός
σύµβουλος θέλει
να προσφέρει και
µπορεί.
ΣΕΛ. 2

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

Στέγη για κάθε
οικογένεια

Συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση και τον Πρόεδρο της Ν.∆., Κων/νο Μητσοτάκη
είχε ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδος. ΣΕΛ. 8

«ΣΤΕΝΑΖΕΙ» ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΧΩΡΩΝ

Συµφόρηση

στον «Άγιο Ανδρέα»
n Οι εργαζόµενοι καταλογίζουν ευθύνες στη διοίκηση για τη µεταστέγαση, χωρίς σχεδιασµό,
των υπηρεσιών του πρώην 409 και του Θώρακος, µε αποτέλεσµα άστεγες κλίνες και υπηρεσίες

ΣΕΛ. 10

ΣΥΝΤΟΜΑ
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

«Πέφτουν»
υπογραφές
για το
Αρσάκειο
ΣΕΛ. 9