Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

7oC, 14:00

12oC, 20:00

11oC - Υγρασία 77%-88% - Άνεμοι: ΝΑ 3 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:57 - Δύση ηλίου: 17:17

€0.80

¸öáãå ç Ìáñïýëá ôïí Ìáíþëç áðü ôç Ñïýëá ðïõ ôïõ Üñåóå êé ç Ìßíá ðïõ ôïõ ãíþñéóå ç Ãùãþ...*
Αυγά, γιαούρτια στους τοίχους την επομένη της διακοπείσας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, περίμεναν τις καθαρίστριες. Όλα αυτά θεωρήθηκαν απότοκα των δικαιολογημένων αντιδράσεων των διαδηλωτών. Κι όσων φρονούν ότι όταν σε πνίγει το δίκιο μπορείς να κάνεις ότι θέλεις. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που δεν κατέστη κατορθωτό να συνευρεθούν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων ώστε
να αποφασίσουν από κοινού πως είναι δυνατόν να προστατεύεται η λειτουργία του θεσμού χωρίς να εκλαμβάνεται αυτό ως υπεράσπιση των
επιλογών της πλειοψηφίας. Κάτι που δεν θα ήταν και τόσο παράλογο, άσε που οι επιλογές της πλειοψηφίας των δημοτικών παρατάξεων
δεν είναι και τόσο διαφορετικές όσον αφορά στην λειτουργία της εγκατάστασης στην Λευκίμμη. 3 >>

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4791

ΟΑΕΔ & ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Êáé ôïõ ÷ñüíïõ óðßôéá óáò!
Η σύσκεψη Καραμεσίνη (ΟΑΕΔ) με
Δήμο, ΔΕΥΑΚ και
το μνημόνιο της
συνεργασίας τους
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Πρώτη η σύσκεψη
στο «Μαράσλειο» και μετά η
«αυτοψία»… Την περιοχή των
Εργατικών Κατοικιών του Αγ.
Ιωάννη επισκέφθηκε, μετά την
ολοκλήρωση της συνάντησής
της με Δήμο - ΔΕΥΑΚ και τη
συνέντευξη Τύπου, η Μαρία
Καραμεσίνη.
Σελίδα 7>>

Ôçí ÁëåîÜíäñá
Ìðáëïý
õðïóôçñßæåé
ôï ÊÊÅ óôçí
ÐåñéöÝñåéá
Éïíßùí ÍÞóùí

Η λύση που προκρίθηκε είναι να ξεκινήσει η κατασκευή της σύνδεσης του αποχετευτικού αγωγού με τον βιολογικό του Σκάφωνα,
με ευθύνη του ΟΑΕΔ, εργασίες που θα ολοκληρωθούν το τέλος του 2020.

ÌðïëÜíï óôç
Ëåõêßììç, ôÝëïò
ï Ìáãêáößíçò 14 >>

Åêôüò êõðÝëëïõ ÅëëÜäáò
ï ÁÏÊÊ. O OÖÇ ôåëåßùóå
íùñßò ôçí ðáñôßäá (0-33) >>
15

Óôç ÂïõëÞ
ôï èÝìá
ôïõ ßíôåñåãê
ÅËÃÏ ÄÞìçôñá
áðü ôç ÍÄ 8 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα