Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
Ο Γιώργος!
Αμβροσίου
αχολιάζει
και όχι πολλά
από τουςλίγους", Ill.
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4264-ΕΤΟΣ 150
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ.3
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Ακατάσχετο 7,5 χιλ €
-Προστασία των άμεσων κοινοτικών
ενισχύσεων του Πυλώνα 1 της Κοντής
Αγροτικης Πολιτικής (ΚΑΠ) από μέσα
αναγκαστικης εκτέλεσης, παρακρατη
σεις και συμψηφισμούς μέχρι του
ποσού των 7.500 ευρώ ετησίως ανά δικαιούχο θεσπιζει τροπολογία Που κατατέθηκε, από τους συναρμόδιους
υπουργούς, στη Βουλή
ΣΕΒΟΜΑΙ
κοινωνια
Σέβομαι. Δεν
καπνίζω
Παρέδωσε όχημα
Σταματώ Το κάπνισμα
σε κλειστούς χώρους
4x4 στην Π.Υ.
Σε κλειστούς
χώρους. Μία Πρώτη Π.Ε. . Γιώργος
αποτίμηση 4
Ο Πρόεδρος της
Σελ. 9
!Τους επικαιροποιημένουυπφιακούς !i
erasmus+ KA229 Learn 4 Life
. Των αναδα- 1 1
σμών και ανα- li
διανομών
υπέγραΨε ο Ι
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας i 1
Κώστας
Αγοραστός
Το 5ο Γυμνά-1
σιο Καρδίτσας !
φιλοξένησε με.
μενάλη χαρά
την Πρωτη
Λιακρατική
Συνάντηση
Σελ.10
Σελ. 10
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακάτω τμημάτων
3ον Αιαφημιστη μεγνώσεις markeδυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, n ar1οφοίτους IEKKAn.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠΟυδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
lov Υπάλληλο γραφείου με ννώσεις
Πληροφορίες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιΖυκτύωσης.
στών με νιώσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την