Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ιδιοκτησία: .Ε. Έτος 62ο-Αρ. φύλλου 17.4 19 . Τιμή 0,60 €
Γραφεία Φ. Τ αβέλλα 1 1-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. KE po 265 10 25.677, 33.791-Fac 26510 30.350+ http:// w proi oslogos.gr . email [email protected] gr
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΝΕΊΡΟΥ
I. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥΟ
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018
Αν και υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα
Ο Υψηλό κόσος παραγ υγής, φορολογικές επιβαρύνσεις
έλλειψηυποδομών, Meto
Με το
δεξί ξεκίνησε η λειτουργία της
αΑΣΑ στο Ελευθεροχώρι
δασικοι Χάρτες κά αποτελούν «Τροχοπέδη»στην επιβίωσή
aro 71% τον εξαγωρών της Ηπείρου το 201
7 προήλθε από
τον χλάδο τοφιμων που χει περιθρια περαιτερω αν
μέΥαλο
ημαστη
ιαχειριση απορριμματων
Μείωση τελών για Δήμους-ιδιώτες αποφάσισε ο ΦΟΔΣΑ
ιωαννίνων . Επιστολή Φάμελλου προς ΚΕΔΕ για την ανακύκλωση
φηση της ε αγωγικής δραστηριό.
*Με TO
δε5ί ξεκίνησε η λυΤουργια Του Εργοστασίου ETTESEpγασίας Ασηκών Α
:ΡΕΠΟΡΤΑΖ
οποίο ρος κάνει ένα μεγί
λοβήμα προς την κατεύθυνση της
που όλοι γνωρίζουν και υΠΟΟΤηΡίζουν για Την Ηπειρο: ΟΤΙ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Συμφυ να με τα στοιχεία της μετα Προβλήματα οΕύνονται σε καθημεριη βάση
, touc βνά ουν αχνά στους δρόμου
Δηλώσεις για το θέμα έκανε χθες
συνολικών Εξαγιογών της Ηπείρου
που ανήλθαν σε 270,3°ατομμύρα :
ΣΑ Ιωαννίνων Σπύρος ΚυνοταντοΤι πρέπει να π
Πολύ σημαντικά θα ΕΝαι τα οφέλη
wuono δευ εράνολύκόκατα 24%
Καθημεριν
σηςότγεξε σ σας ο άμετο :
αρνητικό κατά 18,,8ωρ-11ησεν :
υπήρξε άνοδος καΤά 2,4%
Καθημερ νοί οι ε ε χο
πο λα κά αρ δότη για την o- ontena o mon το ο ου c
:σιο, η Δοση σηουμαρέ ου opFL.nded oetou o ano wha v
: ποκλειστική αρμοδιοτητα για τη
Πρόεδρος του ΟΟΑΣΑ Ιωαννίνων
στην αγορα Των Ιωαννινων
> «Ζεσταίνεται» ενό4ει των Χριστουγέννων
Περιβάλλοντος Σωκράτης ΦάμΕΑλος με
ΚΕΔΕ, κάνει λόγο για ανάγκη εν
αχυσης Της διαλογής απαρ μμάων
ΣΤο μετοδύ, oaan Υπουργός
επιστολή
του προς την
ιδιαίτερα προΕλάχιστοι ιερείς απέμειναν για
εκατοντάδες Ενορίες της Αλβανίας! :π ppouco puwp0-4pa
την ονόδειξητης
Πολιτιστικής κληρονομιάς
Απροστάτευτα σΤάνια έργα τέχνης σε ερημωμένους νοούς
αφού οι Υεπονες συνεχίζουν να διώκουν την Ορθοδοξία
e Ενας rouS πρώιυΚ μένης Ορθόδοξης Εκκλησίας Της
ης γιορτές αναμμένα
αι και αυ ηση τηζ κίνησης, κο. : σοχους ro AppmaKomo Ahως αυτές ης μέρες movinnar : βανίας Αναστασίου, που ro pyo
AABoi, μετά Την πτώση του Χοi ko obenuros aus
, αν απομείνει και αυτοί γέρντες
παρά Τις δυστους λογαριασμούς συντάξεις
KOEmdquara, καθώςκαι roki.
Πειραματισμών συνέχεια με τ
συστημα εισαγωγής σταΑΕΙ
Του στη yErrow!κή χώρα dva moO
: po, now okunm ςμία
. Αντιδρά ο Δήμαρχος ΠωνωνίουΚ. Καψάλης
Κώδωνας κινδύνου για
το «Βοήθεια στο σπίτι»!
ντα οι υπόλοιπες αγορές κυρίως
Αιδογματα από
την παλιοί
της χώρας ΕΝαι αλλεπάλ.
AVI δράσ ις προκαλεί ήδη
δικής μας περιοχής η πρόσφαΤη
: ΥΕίου Εσωτερικών, με την οποία
στους ΟΤΑ με την
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
δευτικούς, για ΤΟ T] ΤΕλικά θα ισχύσει
κάθε χρονά. Από την μια μπακυλη και απότην άλλη συχνά Yional
Οταν ανέλοιβε τα ηνία της διαλυκυβέρνηση να κρατο μόνο το μι.
ΑΗΤΙΚΟΣ «I
Το θεμα ανέδειξε πρόσφατα σε
ώδωνα του κνδύνου για TOENΤον
δεχόμενο οι
Του ο «ΠΑ», κρούοντας
. «Στροφή» του ΠΑΣ Γιάννινα
ΟΜακαριστός Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ 11
Και το ελληνοχριστιανικό έργο του !:
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
| | Ο Αλ. Τσίπρας και το νέο
«ήθος» στην πολιτικη!
στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
ν Δεν θα παίζουν τημόπουλος-Νιχολιάς-Βιδάλ
εκπρόουπος Αποφοίτα ν Ιεροδιδακαλείου Βελλάς
Κυριακής με Τον ΠΑΟΚ στην Τού.
.Τη ζωή και το έργο του από lu αννίνων Μα.
καριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος Σεραφείμ σκιαγράφησε επιγραμματικά
ΟΤσίπρας καυΧΕΤαι σε κάθε ευκα ρία ότι αυιός
έχει νέο πολιτικό ήσος σε σχέση με τους Τυρινούς
και την ήπ από
ΕΓεπονα» και Εκπρόσωπος Του Πανελληνίου Συνδέσμου Απο:
οχημη 4pN1ση και ηηττα47NΎωσε» μόνο rov-mrKI αλλώς
run, HmuV TOATIKr το νέο ήθος της αματεράς! Της αριστεράς που αδημονούσε και αγυ ούσε για δει αετίες να καταλά
την φυσία. Την οποίαν dooia της την πρόσφερε
προηγούμενη κυ έρνηση με nu a K
Βελλάς Ελευθέριος rm0νας, κατά
: πληγωμενο εγω ο
μο ο ία Του 1ου ομλου και μια πιο
βατή κλήρωση στη συνέχεια του κυπέλλου. Βέβα, ο αγιώνας ήταν και
μια πρώτης τάξεως ευ--"ησε.
την καΒΙΕρω ε η ει σια επ μνημόσυνη δέηση που π αγματο
ποιήθηΚΕ πρόσφατα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών
mdro η
Avu σηκά στέρησε από την
ομάδα Την πρώτη θέση στην βαθΜεταξύ άλλων ο κ. Γείτονας ανέ pEpe: «..moreou,
WK m.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα