Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Ka0ημερινη οικονομικη Cloin canpepiba Διακηρυχών-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
linen Pos «Πνίγουν» τουs Πολίτεs
πληθυσμό
4 στου" που είναι οικονομικά ενεργοί χρωστούν στην εφορία
Παρα το μπαράζ κα.
τασχέσεων, που έφθασαν κατά μέσο όρο τις
307 ημερησίως τον
Οκτώβριο, τα ληξιπρό.
θεσμα χρέη που δημισηκώσει τα χέρια Ψηλά
απέναντι στις οφειλές
τους προς την εφορία.
Τα στοιχεία που δη
μοσιοποίησε χθες η
Ανεξάρτητη Αρχή Δη.
ν τ έ με! ούργησαν αρχδιώτες (AAE) δείχνουνδων
αρχή του
έτους ξεπερνούν
πλέον τα 8,8 δισ. ευρώ
. Δικαιολογίες Χουλιοράκη για το αμείωτο
στοκ ληξιπρόθεσμων
οφειλών του Δημοσίου
(ΑΑΔΕ) δείχνουν ότι
τον Οκτώβριο οι φορολογούμενοι δημιούρ.
γησαν 996 εκατ. ευρώ
νέων ληξιπρόθεσμων
χρεών προς το Δημό
σιο. Το μισό από το
Στην πρωτη θέση μεΊαπο
ταξύ τών χωρών της
εντρικής και Ανατολικής Ευρώτης ως
προς την αναλογία
POS τερματικών απο
δοχής καρτών και
πληθυσμού βρίσκεται
του καταιγισμού υπολογαριασμός ξεπερνά
χρεώσεων (δόσεις τα 103,3 δισ. ευρώ
ποσόαυτό προήλθε φόρου εισοδήματος (+276 εκατ. ευρώ σε
και ΕΝΦΙΑ, ΟΠΑ ρυθμί
προς ιδιώτες.
η Ελλάδα σύμφωνα! Την ώρα που η κυβέρ.
με έρευνα της Master- νηση ετομάζεται να
συνεχίσει ακάθεκτη
την αχρείαστη σκληρή
από φόρους εισοδήμα.
τοςοι οποίοι έμειναν
απλήρωτοι, όπως είχε
συμβείκαι τον Σεπτεμ.
μος των
σύγκριση με τον Σε
κ.λπ.), με το συνολικό
νέο «φέσι" προς εφορίες, τελωνεία κ.λπ,να
ξεπερνά τα 8,8 δισ.
ευρώ. Εξ αυτών, τα 7,1
ΑΑΔΕ θεωρεί ότι μπορεί να εισπράξει μόνο
τα 86,5 δισ. ευρώ. Τα
υπόλοιπα 16,8 δισ.
ευρώ έχουν χαρακτη.
συνέχεια στην 11
λιτότητα το 2019, με βριο. Ο αρ
οφειλετών τον Ο σε
Αντιστροφη
μεραου ψηφίζεται και
ξερ ρρώπροέρχονται
ευρώ έχουν χαρακτη
μερα στη Βουλή και 4.199.379 και
δ ευρωπροέρχονται
ρους. Προσθέτοντας
το παλιό ληξιπρόθεσμο
χρέος, δηλαδη εκείνο
που δημιουργήθηκε
πριν από τη φετινή
χρονιά, ο συνολικό
μάτρηση για
είσπραξης, καθώς,για
παράδειγμα, οφειλές
ύψους 13,53 δισ ευρώ
αφορούν πτ χευμένες
επιχειρήσεις
Το υνολοΠΟλαιών
ησηνια προβλέπει καθαρά πάντως, μειωμένος από απλήρωτους φό- είστραξης, καθ
έσοδαύψους 53,8 δισ.
ευρώ (190 εκατ ευρώ
επιπλέον, σε σύγκριση
με φέτος), 4 στους. 5
οικονομικά ενεργούς
πολίτες έχουν πλέον
ωμένος
σε σχεση
με ένα μήνα νωρίτερα.
και,επ
χειρήσεις εχουν υγί
σει υπό το βάρος της
υπερφορολόγησης κα
κατά 113.016
το επίδομα
Νοικοκυριά
ΓΣΕΕ:
οι εργαζόμενοι
1 Χριστουγέννων και
καθώς μέσομα nens |
αναμένεται να δοθεί
και έξτρα επίδομα σε
όσους προμηθευτη