Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 19.12.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6188
Κοουφώνεται η μάχη μεριδίων στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά
Η νέα «πεντάστέρη» Χάρτα τω ελληνι ών ξενοδοχείων
Οι μετοχές των αναδυόμενων αγ0Qwv (Emerging Markets-EM) είναι η εξα1Qεση στο παγκόσμιο Qάλι
Η χουμμένη ευκαιου στις αναουομένες αγορές
Οι αναδυόμενες αγορές είναι γενικά καλύτερα
Πέτρός Δον ας
πρόεδρός της
«τοποθετημένες» για να αντιμετωπίσουν τις διεθνείς
προκλήσεις συγ
κριτικά με παλαιότερα, σύμφωνα με το Ι Εθνικής Ελληνι
διεθνή οίκο. Η αδυναμία της Κίνας και το ισχυρό
BNP PARIBAS
κής Επιτροπής
δολάριο. Τα προβλήματα στην Τουρκία
του Διεθνού
Με τις παγκόσμιες μετοχές (MSCI World Index)
να μην έχουν βιώσει πτώση 20% που να τις θέσει
σε φάση bear market από το 2011, οι επενδυτές
αγοράζαν όλες τις διορθώσεις (buy the dip) των
τελευταίων ετών. Αν το 2018 αποδειχθεί διαφορ
ετικό από το προηγούμενα έτη, μετά τις απότομες
ι30ου οιο χαι τον
Οκτώβριος μένει να φανεί, εξηγεί η BNP Paribas
Asset Management στη στρατηγική της για το
Εμπορικού ΕπιουκαςΧονομαλά την ποι έτους
Αν ήσεις στις αποδοχές των
Λιμενικών, όταν συνθήκες
το επιτοενουν
Λούκας ανέλαβε την προεΟυα
της Εθνιχής Ελληνικής Επιτρ
οπής του Διεθνούς Εμπ0Qlxou
Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς).
πτώσεις τον Ιανουάριο / Φε
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
σύμφωνα με ανάρτηση στην
σελίδα του Επι2019.
διοικητικ
συμβούλιο συγκοτήθηκε σε
Ge)μα μετα τις εκ.ογες που
πραγματοποιήθηκαν στις 14
Δεκέμβου
u 2018
Il Manifesto: Ο Τσίπρας
τα αταφέρε, οι συνταξεις των
Αντιπρόεδροι ανέλαβαν ο Νικό.
λαος Αγγελίδης (ΕΒΕ Ροδόπ
ης), Βασίλης Κούτσης (ΕπιμελητήQ10 Αιτωλοακαρνανίας)
Μελισσείδης (Επιμελ| ητήριο Ηράχλείου), Νίκος Σοφ.
Ελληνων 0έν ποο
ειται να
οπ0UV
ΕΒΕ θηνο
1χών όταν "υπάρξουν ηαλύτεοες συνθήκες" nal, στο πολι
τικό περιεχόμενο της απόφασης της κυβέρνησης να κατα
βάλει τα αναδρομιχα στους λιμενικούς και στους εργαζομενους στα "ειδικά μισθολόγια", αναφέ
(Επαγγελματικό Επιμελητ
Στην ακυοωση της προγραμκοπών, αν και συνεχίζει να
ατο τέλεσμα
ράμματ
πουλος (ΕΒΕ Αθηνών)
συντάξεαν αναφεΟΕται αυτό συνδέεται άμεσα,
σήμερα με άρθρο της η ιταλι- αντάλλαγμα, με τη Συ
αυτιλίας χαι N11
βελης , κατά την επίσχεψή του σήμερα στο Λιμεναρχείο
του Βόλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
ργος Άνο
Ελλήνα
Ο Φ. Κουβέλης βρίσκεται στην πο(τεύουσα της Μαγ
νησίας με αφοομή το 11ο Συν€δριο της Πανελλήνιας
Ένωσης Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος,
πρόκειται να κοπούν», γράφει η ιτουυκη εφημεριοα.
δήλωση του
πρωθυπουργού, ο οποίος
κατηγορεί στελέχη της αξιοlle1Qαιά), Απόλλωνα ΚαQuxuτου οποίου, θα
Ποοσθέτει δε, ότι η Néc
16/12/2018
τελιχα,
49 γηση των περι