Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

19

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 5019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ Ν.∆.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής µετά το «ραντεβού»
µε τον πρόεδρο της Ν.∆.
κάλεσε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες να
συνδράµουν ενεργά στο
άνοιγµα νέας σελίδας
για την χώρα.

«Συστρατεύοµαι
στον αγώνα»
ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΠΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ

Γενναία
µαχήτρια,
δυναµική
έµπορος
Αύριο από τον Αγιο ∆ηµήτριο
Προαστίου η κηδεία της ιδιοκτήτριας του καταστήµατος
αθλητικών ειδών «ΑΤΛΑΣ
ΣΠΟΡ».
ΣΕΛ. 7

Σήµερα στη «Γ»

ΣΕΛ. 4

«ΝΕΑ ΠΟΛΗ» ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟ

Ξαφνική ανατροπή
στο προεκλογικό
τοπίο
Η

απόφαση του Κώστα Χριστόπουλου να αποχωρήσει και
η επιλογή του νυν δηµοτικού συµβούλου που δηµιουργεί νέα δεδοµένα στο ∆ήµο της Πάτρας.
ΣΕΛ. 5

∆ΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΜΕ ΤΗ Ν.∆. ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ
ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΓΑΛΑΡΙΩΤΗ

Αποσύρεται και
ο Γ. Μαυραγάνης

Πρωτοποριακές
επιστηµονικές εργασίες
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 21-28

Προϋπολογισµός: «Πυρά» ανάµεσα
σε Τσίπρα και Μητσοτάκη
ΣΕΛ. 6

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Ο (νέος)
«πόλεµος»
ανακοινώσεων
ΣΕΛ. 10

ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ 2017

Κάθειρξη 22 ετών
για την δολοφονία
του οµοεθνή τους!
ΣΕΛ. 46