Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27194
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Θακίτατευνάσουν
Προστασία στη Πρώτη κατοικία
τα κιτρινα Yinea
με οημοψηφισμα
OxQωθυπουργίς Εντουάρ Φιλίπ αναΧήρα για το ενδεχόμενο δημοψηφισμα
οοίνωσε ότι θα
ει συζήτηση σε
τις πιο οδυνηρές πλευρές της κρίέριόδου. Εχουμε καταθέ
γιλέχων»
όνου για πα
ράταση του εξωδι%αστικού συμβι
βασμού η οποία θα συνοδευτεί α
νηση το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψη
φίσματος στη χώρα, ένα από τα βασικά αι
ματα των «κίτρινων γιλέχων»
του πεδίου εφαρμογής
στει το πΛαισιο προστασιας της
πρώτης χατοιχίας και στη Βουλή
ενο δημογη
σε όλη τη χώρα
θα κατατεθεί σχε
ΣΕΒ: Μόνο
στασια να επεχταθει και στην
ΥωΥες και
προστασία να αποκτήσει μόνιμο
χαρακτηρα χαι να συνοδευτει απο
10ιωτικη
καταναΔωση
σώζουν την
ελληνικη
οικονομια
δρος της Κυβέρνησης
θεται στη Βουλή και η ρώθμιση με την ο
ποία θα αποσαφηνίζεται το πλαίσιο προστασιας της π!ωτης κατοιχιας το οπο
θα επεκταθει και στην π ωτη κατοικια
των επαγγελματιών. Στόχος της κυβέονησης είναι η προστασία να αποκτήσει
μόνιμο χαρακτήQα και να συνοδευτεί από μια ευούτε!η πολιτική στέγασης για
Δημιουργούμε το νέο κοινωνικό κρά
έχώ το τέλος του χρόνου ψηφιζε.
τος και θέλουμε να το κατοχυρώσουμε χαι
συνταγματικα»
Δραγασάκης χαι πρόσθεσε: «Κεντυχόχα
παράταση του ε ωδιχαστικού συμβιβα
σμού χαι τη διεύρι,νση του πεδίο εφαρμο
θήκον, μετά τα μνημόνια, είναι να σχεδιά
σουμε το μέλλον, χρειαζόμαστε ένα σύ
στημα δημοκρατικού σχεδιασμού για τη
ελληνικη οικονομια ανακαμπ
ου, όπως ανέφερε μι
σταδιακά, κυρίως ως αποτέλεσμα του δυναμισμού των εξαγωγών και της ενίσχυ
σης της ιδιωτικής κατανάλωσης, επιση
μαίνει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δ
χώρα χαι την ανάπτυξη»
βέοησης και υπου07ός Οικονομίας και
Αναπτυξης ιαννης Δραγασακης. Συντο
μα, είπε επίσης ο κ. Άραγασάκης, κατατί
«Το ιδιωτικό χρέος που είναι μια από
που προβλέπει ο Προϋπολο
ν αύξηση
ουνγκεκριμέντο για του ηνο του2018%
Δώρα Δημ. υπαλληλων: Σε αναμμένα κάρβουνα yla
του ΑΕΠ χατά το 3ο τρίμηνο του 2018, ο
ΣΕΒ επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της οικοομίας είναι αποτέλεσμα)FNAA
την αποφαση του
Χριστουγεννιάτικο
δώρο Τραμπ σε
Ερντογαν n
εκδοση Γκιουλευ;
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ετειας θα κρίνει τελικά εάν είναι σννταγματικές ή όχι οι πε!ϊκοπές των δολους Επικρατείας «ο νομοθέτης όφειλε αποφαινόμενος τεκμηριωμένα για την αναγκαιότητα του μέτρου να εξετάσει την ύμειονεκτήματα της καθεμιάς για τον επι
διωκόμενο δημόσιο σκοπό της δημοσιονομικής προσαρμογής, Χαθώς
κτηματα και τα
συγκεκριμενης
λενε OTA, ημοσίω υπαλλήλ αθώα η
λήλων ΟΤΑ, Ν ΠΑΔ και ΜΙΙΙΑ, καθώς η
ταμελής σύνθεση του ΣΤ' Τμήματος
Αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφεί
Προς το Δημόσιο τον Οκτώβριο
πεQ1χοπες των τοιων επιοοματων ειναι α
Αύξηση των συνολικών νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο πα00υσιά
ν ΟκτώβQ10 κατά 996 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 972 εκατ. ευρώ οφείλεται
στην αύξηση οφειλών από φορολογικά έσοδα, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη AQxn
σης του Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η
Σύμφωνα με το σκεπτικό των συμβούλων Επικρατείας, οι επίμαχες περικοπές
που έγιναν με τον νόμο 4093/2012 αντί
κεινται στα άρθρα 25 χαι 4 του Συντάγμα
ς χαι τις απο00€ουσες από αυτά αρχές
Qστόσο, λόγω της αντισυνταγματικότητας
αραπέμπει για τελική κρίση στην Ολομέχήστ!ωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα
τον 2016, δήλωσε ο τονοχος υπου Q76ς EξωτεQ1χών Μεβλούτ Τσαβούσογλου
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι οφειλές από φόρους στο εισόδημα αυξήθη
καν κατά 507,3 εκατ. ευρώ, οι οφειλές από φόρους στην περιουσία κατά 173,6 εκατ. ευρώ
ευρώ και οι οφειλές από πρόστιμα Κ.Β.Σ χατά 47
οι οφειλές από Φ.Π.Α. κατά 203
Ερντογάν ότι εργάζονται για την έκδοση
του Γκιουλέν και άλλων προσώπων»
°Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφερόμενος
Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο το 2017, τα συνολικά νέα ληξιπρόθεσμα αυξήθηκαν κατά
1,187 δισ ευρω εκ των οποιων τα 1,152 δισ ευρω οφείλονταν στην αύξηση οφειλων από
λειατου ΣτΕ
ςάρχισαν να τρέχουν» α
τους συμβού
πρόεδροι των ΗΠΑ χαι της
πό 1-1-2013 και σύμφωνα με
φορολογικά έσοδα
Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλές από φόρους στο εισόδημα αυξήθηχαν κατά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα