Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤETAΡΤΗ

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 5607
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

σελ.: 12
Ο Τάσος Κρητικός
έπαιξε οκτώ λεπτά με
τον Απόλλωνα Λάρισας
λόγω τραυματισμού

Ιστορική νίκη 34-25 επί του
Φιλίππου Βέροιας με την
στήριξη των φιλάθλων του

σελ.: 13

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
“∆ΗΜΗΤΡΑ” ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ

www.xronikadramas.gr

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Για την Πανελλαδική
σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε
στην Νίκαια-Λάρισας
ΣΕΛ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γεμάτα τα ξενοδοχεία
από 22 Δεκεμβρίου
σελ.: 10

Επίσκεψη της Ονειρούπολης
στην Ογκολογική Μονάδα
Παίδων «Ελπίδα»

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

BIANCO MONTE ΔΡΑΜΑ 1986
HANDBALL

σελ.: 14-15

24

Αγρότης της χρονιάς
ο Εμ. Δεληγιάννης
Μ

Μηνύματα αισιοδοξίας
στους μικρούς ήρωες
της ζωής

ε επιτυχία έκλεισε ο κύκλος των εκπαιδεύσεων
του Κέντρου “Δήμητρα” της
Δράμας για το 2018, με την
εσπερίδα “Βιομηχανικές καλλιέργειες για παραγωγή ενέργειας και Βιο-υλικών”, που έγινε
σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ.
Λίγη ώρα πριν την έναρξη της
εσπερίδας πραγματοποιήθηκε
η απονομή του βραβείου του
“Αγρότη της χρονιάς” στο πλαίσιο του θεσμού που έχει καθιερώσει στο Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ
Δράμας απο το 2012.

σελ.: 11

σελ.: 3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ “PROJECT ∆ΡΑΜΑ 2020”:

Να σταματήσει η Δράμα
σελ.: 6-7
να είναι ουραγός...
εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]