Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 12/12/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου: 7003
26 χρόνια
ΠΑΝΕ ΑΗΝΑ
για Τις ελληνικές Τράπεζες
Πέντε μηνύματα από Goldman Sachs
Βορείου Ελλάδος
Σε τροχιά ανάκαμψης ο κλάδος
Η μεταποίηση μπορεί να
Περιφέρεια Ιονίου:
Εγκρίθηκε!κατασκευή
τεσσαρων
υοατοορομων
συνεισφερει Πολυ Περισσοτερα
Σε τροχιά ανάκαμψης ο κλάδος σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ.
Αυξήθηκε η προστιθέμενη αξία και οι τζίροι, ανακάμπτει η
απασχόληση. Τα προϊόντα-«Πρωταθλητές» των εξαγωγών. Αναγ.
καία η εθνική στρατηγική και η μείωση του κόστους ενέργειας.
ΜΙΚΩΝ
FOUNDATION OF ECONOMIC
RIAL RESEARCH
κατευθύνσεις για την ενίσχυση της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας της
ταχωρουν μηχανικευάσεις ου
ΕΠΙΟΟΤηση ασφαλιστικων εισφορων
παρατηρουνται στον τομεα τα
τελευταία χρόνια και να ενισχυθούν
περαιτέρω οι ισχυρές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του στο σύνολο
της οικονομιας καταγραφονται σε
μελετη του ιορυματος οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ),
με τίτλο
o powypa noon rol για νέους ως 25 ετών
κατατέθηκε στη Βουλή η Τροπολογία nou ΤΟ ΠΟσ, Που σύμφωνα με ΤΟ Γενικό ΛογιΠροβλέπει την επιδότηση εργοδοτικών εισφ- στήριο του Κράτους ανέρχεται σε 51 εκατ
ορών στο 50% για όσους εργοδότες απασχοευρώ για το 2019, θα επιβαρύνει Τον προϋπολογισμό Του υπουργείου Εργασίας.
λουν νέους εργαζόμενους ηλικίας έως 25
EEA: ΑΠαπεται
Ψυχραιμία για τοπρόβλημα
διαχείρισης
των πνευματικών
οικαιωματων
>>( 3η
ληξιπρόθεσμων γούμενο μήνα
τουν τα Ταμεία, με
οφειλές 799 εκατ
Μικρή άνοδο εμφα- οφειλών Γενικής
νισανοι συνολικές Κυβέρνησης από το Ο' άμεσοι φόροι ευρώ (από 833
ηξιπρόθεσμες 1,91 δισ. ευρώ τον Που δεν επέστρεψε εκατ. Τον προηοφειλές Γενικής Σεπτέμβριο σε Το Δημόσιο μέχρι το γούμενο μήνα), εκ
Κυβέρνησης τον 1,994 δισ. τον Τέλος Οκτωβρίου των on0ίων τα 250
Οκτώβριο σε σχέση Οκτώβριο
με τον προηγουμενο μηνα
11||||||
Σημαντική μείωση στις
ανέρχονταν σε 432
εκαΤ. ευρω
ο ΕΟΠΥΥ
Μερίσματα
134 δισ. ευρώ για τους
επενδυτές
Την ίδια ώρα όμως
o' εκκρεμείς επιστρ.
476 εκ
ηρωτεία
Ο' οφειλές των ΟΤΑ
ευρώ,
Τα στοιχεία του οφές
Υπουργείου Οικονο- μειώθηκαν στα 627 οφειλές
μικών εμφανίζουν εκατ. ano 699 εκατ. δ η μ ο σ ί ο υ οφειλες των νοσομικρή ανοδο των ευρώ τον προη- συνεχίζουν να κρα- κομείων αυξήθηκαν
φόρων ληξιπρόθεσμες ανέρχονται στα 263 εκατ. τον Προ
του εκατ. ευρώ ενώ οι γούμενο μήνα
επιστρ0φ ες